search clock-o download play play-circle-o volume-up image map-marker plus twitter facebook rss envelope linkedin close exclamation-triangle home bars angle-left angle-right share-alt clock-o arrow-up arrow-down2 folder folder-folder-plus folder-open calendar-o angle-down eye refresh

OFICJALNA STRONA

Sanktuarium Fatimskie

Transmisja online

[Kurs mariologiczny 2014] Maryja w misji Chrystusa i Kościoła


 

Maryja w misji Chrystusa i Kościoła. Kurs mariologiczny  | 2014

od 18 września do 18 grudnia 2014 | w czwartki

Sala Dobrego Pasterza | Centrum Pastoralne Pawła VI

Dzięki umowie podpisanej przez Wydział Teologii Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego, diecezję Leiria-Fatima i Sanktuarium Fatimskie, w latach 2012-2015 w Fatimie prowadzono studia licencjackie w dziedzinie nauk religijnych. W ramach programu tych studiów odbył się kurs mariologiczny Maryja w misji Chrystusa i Kościoła. Zintegrowany z programem nauczania studiów licencjackich kurs był otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Jego celem było całościowe ukazanie roli Maryi w historii zbawienia i w życiu Kościoła, zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II oraz z uwzględnieniem zagadnień ekumenicznych. 

Dla pogłębienia teologicznego i egzystencjalnego zrozumienia miejsca Maryi w chrześcijaństwie, kurs rozpoczął się od przedstawienia podstawowych pojęć i interpretacji teologicznych, istotnych dla studiów mariologicznych i rozważań nad pobożnością maryjną. Stworzona w ten sposób baza hermeneutyczna oraz treści wynikające z analizy tekstów biblijnych, posłużyły jako podstawy refleksji nad najważniejszymi zagadnieniami, jakie Kościół rozważa w związku z osobą Matki Boskiej: dziewicze macierzyństwo, Niepokalane Poczęcie, Wniebowzięcie z duszą i ciałem, wstawiennictwo Maryi w świetle przyjmowanej z wiarą komunii świętych. Odwołując się do praktycznych zagadnień duszpasterskich, rozważano także następujące tematy: znaczenie mariofanii (objawień maryjnych) dla życia religijnego, ludowa pobożność maryjna, wyzwania płynące z ekumenizmu oraz wzorzec podążania za Jezusem inspirowany postawą Maryi i Jej drogą wiary.

FOLDER INFORMACYJNY