search clock-o download play play-circle-o volume-up image map-marker plus twitter facebook rss envelope linkedin close exclamation-triangle home bars angle-left angle-right share-alt clock-o arrow-up arrow-down2 folder folder-folder-plus folder-open calendar-o angle-down eye refresh

OFICJALNA STRONA

Sanktuarium Fatimskie

Transmisja online

Nauka i refleksja

Conferencias 6_2015-12.jpg

 

Cykl konferencji 2015-2016

Sala w Domu Rekolekcyjnym Matki Boskiej Bolesnej

Druga niedziela miesiąca | 16.00

W siedmioletnim okresie przygotowań do obchodów 100. rocznicy objawień, Sanktuarium Fatimskie organizuje co roku cykl konferencji, poświęconych pogłębianiu treści zawartych w przygotowanym na ten czas programie tematycznym stulecia. Prelegenci, specjaliści z różnych dziedzin, podejmują tematy związane z orędziem fatimskim w oparciu o hasło bieżącego roku duszpasterskiego „Ja przyszedłem po to, aby mieli życie”. Konferencje odbywają się w drugą niedzielę miesiąca (od grudnia do kwietnia).

 

13 grudnia 2015

Raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy | João Duarte Lourenço

10 stycznia 2016

W Tobie jest źródło życia | Pedro Valinho Gomes

14 lutego 2016

Radujcie się zawsze w Panu  | Alexandre Palma

13 marca 2016

Radujmy się i świętujmy  | Luís Manuel Pereira da Silva

10 kwietnia 2016

Kto straci swe życie... zachowa je  | Manuel Morujão


 

 

 

„Ja przyszedłem po to, aby mieli życie”. Życie pochodzące od Boga w wydarzeniach historii.

Sympozjum teologiczno-pastoralne 2016

od 24 do 26 czerwca 2016

Sala Dobrego Pasterza | Centrum Pastoralne Pawła VI

Jednym z elementów realizacji programu tematycznego, przygotowującego stulecie objawień, są organizowane co roku przez Sanktuarium Fatimskie sympozja teologiczno-pastoralne. Ostatnie przed 100. rocznicą objawień sympozjum odbywa się w dniach od 24 do 26 czerwca 2016 r. pod (nawiązującym do tematu roku duszpasterskiego) hasłem: „Ja przyszedłem po to, aby mieli życie”. Życie pochodzące od Boga w wydarzeniach historii. Uczestnicy dwudniowego spotkania podejmują refleksję o różnych aspektach „życia w obfitości”, które wiara chrześcijańska postrzega jako dar i doświadczenie, jako obietnicę, która może być zrealizowania i nadzieję, która może być spełniona.

Przyjmując trzy główne perspektywy ujęcia tematu („otrzymać życie”, „świętować życie” i „ofiarować życie”), sympozjum prowadzi rozważania nad darem nowego życia, który Dobra Nowina o Jezusie zapowiada i oferuje, a działanie Ducha Świętego czyni aktualnym w każdym miejscu i czasie; jednocześnie podkreśla się rolę człowieka, którego postawa jest konieczna do odpowiedniego przyjęcie tego daru. W tym kontekście, troska o życie rysuje się jako ewangeliczny wymóg, który oczekuje wypełnienia.

Rozważania poświęcone „świętowaniu życia” są, z jednej strony: analizą egzystencjalnego sensu nieodłącznie związanego z chrześcijańskim celebrowaniem życia, z drugiej: odkrywaniem – w chrześcijańskiej radości, w świętowaniu, w sensie pielgrzymowania – prawdziwej głębi życia. Kolejnym aspektem refleksji jest życie, wyrastające z miłosiernej miłości Boga i, z tego właśnie powodu, ofiarowane bliźnim z miłością i współczuciem, w bezinteresownym darze przebaczenia. Omawiane zagadnienia tworzą postawy do pogłębienia zasadniczego tematu: w jaki sposób Kościół może i powinien służyć idei „życia w obfitości”.

Sympozjum otworzy prace rozważaniami poświęconymi orędziu fatimskiemu i obecności w nim pytań o ograniczenia i słabości ludzkiego życia oraz jego najgłębszy sens. Maryja sens istnienia odnajduje w miłosiernym i zbawczym działaniu Boga, wysławiając go w Magnificat, który – także i dzisiaj – dodaje odwagi, wskazuje kierunek i oświetla drogi życia człowieka wierzącego.


 

 

 

Kursy letnie w Sanktuarium Fatimskim

1. edycja | Wprowadzenie do zjawiska Fatimy

14, 15 i 16 lipca 2016

Sala Jana Pawła II | Centrum Pastoralne Pawła VI

Organizowane co roku kursy letnie w Sanktuarium Fatimskim przeznaczone są przede wszystkim dla badaczy, zainteresowanych podjęciem studiów na tematy związane z Fatimą. Podstawowym celem kursów jest przybliżenie społeczności naukowej wydarzenia, uznawanego za jedno z najważniejszych w historii religii i w dziejach świata współczesnego. Kursy organizowane są w cyklu dwuletnim: w jednym roku kurs zawiera wprowadzenie do tematu lub porusza zagadnienia przekrojowe, w drugim – przedstawia monograficzne, pogłębione opracowanie konkretnego tematu (np. biografii osób związanych z historią objawień).

Kurs w lecie 2016 r. poświęcony jest wprowadzeniu do najważniejszych tematów związanych z objawieniami w Fatimie.


 

 

 

Cykl konferencji 2016-2017

Sala w Domu Rekolekcyjnym Matki Boskiej Bolesnej

Druga niedziela miesiąca | 16.00

Cykl konferencji w ostatnim roku obchodów stulecia objawień nawiązuje do tematu roku duszpasterskiego w Sanktuarium Fatimskim: „Pan uczynił cuda”. Poszczególne wystąpienia poświęcone będą omówieniu różnych wizerunków Maryi, która w objawieniach fatimskich przedstawia się Matka Boska Różańcowa i ukazuje swe Niepokalane Serce.

 

11 grudnia 2016

„A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu”. Od kultu maryjnego do duchowości serca.

8 stycznia 2017

Chwała Tobie, Królowo Pokoju! Orędzie z Fatimy jako przesłanie pokoju.

12 lutego 2017

„Święta Maryjo, Matko Boża”. Boskie macierzyństwo Maryi.

12 marca 2017

„Matko Kościoła. Módl się za nami”. Macierzyńskie wstawiennictwo Maryi.

9 kwietnia 2017

„Maryja, Gwiazda Nowej Ewangelizacji”. Pobożność maryjna jako czynnik dynamizujący nową ewangelizację.


 

 

 

Fatima – historia i pamięć

Panel dyskusyjny z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich

26 i 27 maja 2017

Lizbona i Fatima

W 100. rocznicę objawień fatimskich, członkowie Portugalskiej Akademii Historycznej spoglądają na wydarzenia w Fatimie, jako zjawisko wielopłaszczyznowe, wymagające analizy z różnych perspektyw. Pozwoli to na lepsze zrozumienie roli i znaczenia objawień fatimskich w historii Portugalii i współczesnego świata. Omówione zostaną również liczne opracowania i wydawnictwa naukowe poświęcone tematowi.

Wspólna inicjatywa Portugalskiej Akademii Historycznej i Sanktuarium Fatimskiego. 


 

Congresso 2017 Pensar Fatima_cartaz PT.jpg

 

Przemyśleć Fatimę – interdyscyplinarne odczytanie orędzia.

Międzynarodowy kongres na stulecie objawień

od 21 do 24 czerwca 2017

Sala Dobrego Pasterza | Centrum Pastoralne Pawła VI

W 2017 r. Sanktuarium Fatimskie świętuje stulecie objawień, które legły u podstaw jego powstania. Fatima ukazuje zróżnicowane, bogate i dynamiczne zjawiska społeczne oraz ludzkie dylematy ostatniego stulecia. Objawienia w Cova da Iria miały ogromny, niekwestionowany wpływ na życie religijne (w tym szczególnie na katolicyzm w różnych jego przejawach) i społeczno-kulturalne w Portugalii i poza jej granicami. Rosnąca sława Fatimy na świecie związana jest przede wszystkim z uwagą, jaką zwrócili na to miejsce ostatni papieże. Miejsce objawień stało się ważnym celem pielgrzymek ludzi wierzących i niewierzących z całego świata. Fatima stanowi istotny punkt odniesienia dla osób i grup ludzi prowadzących bardzo zróżnicowane style życia: wierzących chrześcijan i niechrześcijan, ludzi niewierzących, osób o duchowości silnie naznaczonej pobożnością ludową, chrześcijan poszukujących formacji, chrześcijańskich intelektualistów, artystów – wierzących i niewierzących, poszukujących doświadczenia transcendencji. Dlatego przez dziesięciolecia, jakie upłynęły od objawień, Fatima stała się fenomenem bogatym i wielowymiarowym. Temat ten wymaga ciągłych studiów i pogłębionej refleksji, aby myśl mogła towarzyszyć życiu ludzi, dla których Fatima stanowi istotny punkt odniesienia.

Dlatego, w ramach przygotowania do obchodów stulecia, Sanktuarium Fatimskie (w porozumieniu z Wydziałem Teologii Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego) organizuje liczne sympozja naukowe. Ich ukoronowaniem będzie międzynarodowy kongres, który odbędzie się w Fatimie od 21 do 24 czerwca 2017 roku. Podczas kongresu rozpatrywane będą różne aspekty wydarzeń w Fatimie w perspektywie wielu dyscyplin: teologii, socjologii, psychologii, kultury, historii, sztuki itp.

Prace kongresu będą podzielone na: konferencje plenarne, konferencje tematyczne i autoprezentacje uczestniczących w tym wydarzeniu naukowców. Będzie to impuls dla naukowców do podjęcia badań zagadnienia na podstawie dokumentacji własnej oraz przez porównywanie go z innymi podobnymi wydarzeniami.

KONGRES


 

 

 

Kursy letnie w Sanktuarium Fatimskim

2. edycja | Papieże i Fatima

10, 11 i 12 lipca 2017

Sala Jana Pawła II | Centrum Pastoralne Pawła VI

Organizowane co roku kursy letnie w Sanktuarium Fatimskim przeznaczone są przede wszystkim dla badaczy, zainteresowanych podjęciem studiów na tematy związane z Fatimą. Podstawowym celem kursów jest przybliżenie społeczności naukowej wydarzenia, uznawanego za jedno z najważniejszych w historii religii i w dziejach świata współczesnego. Kursy organizowane są w cyklu dwuletnim: w jednym roku kurs zawiera wprowadzenie do tematu lub porusza zagadnienia przekrojowe, w drugim – przedstawia monograficzne, pogłębione opracowanie konkretnego tematu (np. biografii osób związanych z historią objawień).

Kurs w 2017 r. poświęcony będzie prezentacji biografii papieży związanych w Fatimą. Przypomnijmy, że w tekście trzeciej tajemnicy fatimskiej siostra Łucja nazywa papieża „biskupem odzianym w biel”.