11 styczeń 2020

D0260596.jpg

 

Od 7 do 10 maja Sanktuarium Fatimskie organizuje międzynarodowe spotkanie poświęcone tematowi „Dzieci, śmierć i żałoba”

Wydarzenie wpisuje się w program obchodów upamiętniających stulecie śmierci Świętego Franciszka i Świętej Hiacynty Marto

 

Od 7 do 10 maja Sanktuarium Fatimskie zorganizuje międzynarodowe spotkanie poświęcone tematowi „Dzieci, śmierć i żałoba”.  Uczestnicy wydarzenia (realizowanego w ramach obchodów stulecia śmierci świętych pastuszków Franciszka i Hiacynty Marto) zaproponują portugalskiemu społeczeństwu refleksję dotyczącą zagadnień takich jak: śmierć dzieci, dzieci w żałobie oraz żałoba po utracie dzieci.

Do Fatimy przybędą specjaliści reprezentujący różne dyscypliny naukowe oraz przedstawiciele kościelnych i świeckich organizacji społecznych, zajmujących się edukacją, zdrowiem i duszpasterstwem. Wydarzenie przygotowywane jest przez specjalnie do tego powołaną narodową grupę roboczą, złożoną z ekspertów ze wspomnianych dziedzin.

 „W czasach, w których powszechne jest zjawisko zaprzeczania śmierci i umieraniu, Sanktuarium pragnie zaprosić do dyskusji osoby, które – działając w dziedzinie edukacji, zdrowia czy duszpasterstwa – napotykają na trudności związane z towarzyszeniem dzieciom w procesie umierania lub żałoby oraz dorosłym w żałobie po utracie dzieci”, czytamy w dokumencie przygotowanym przez grupę roboczą. Dokument został wypracowany na seminarium, które odbyło się 23 listopada 2019 r. Wzięli w nim udział eksperci i przedstawiciele prawie 40 kościelnych i świeckich organizacji społecznych, działających w tych obszarach. Podczas seminarium dyskutowano nad wstępnymi założeniami postawionymi przez grupę roboczą oraz określono wytyczne do dalszych prac.

W jednej z przedstawionych do dyskusji tez, grupa robocza stwierdza, że negatywne nastawienie kulturowe i społeczne w odniesieniu do śmierci, a co za tym idzie proces zaprzeczania, jest większe w sytuacji, gdy dotyczy to śmierci dzieci. Sanktuarium, które – poczynając od czasów widzących z Fatimy – zawsze było miejscem, gdzie wierni wyrażali swoje cierpienia oraz schronieniem dla cierpiących, nie może nie włączyć się do dyskusji na ten temat.

Międzynarodowe spotkanie w Sanktuarium Fatimskim będzie promować szerokie spojrzenie i multidyscyplinarne podejście do wieloaspektowej rzeczywistości tej problematyki. Uczestnicy poruszą tematy takie jak: społeczno-kulturowy kontekst śmierci i umierania, zjawisko społecznego i jednostkowego braku umiejętności radzenia sobie ze stratą, zachowania ryzykowne, medialne relacje dotyczące śmierci dzieci, indywidualne reakcje na doświadczenia śmierci, straty i żałoby.

Podczas majowego spotkania w różnych miejscach Sanktuarium Fatimskiego odbędą się: spotkania formacyjne, konferencje, sesje plenarne, posiedzenia „okrągłych stołów”, panele dyskusyjne oraz warsztaty tematyczne, poświęcone już istniejącym w Portugalii, sprawdzonym w tym zakresie praktykom.

Spotkaniu towarzyszyć będą imprezy kulturalne, prezentujące poruszane zagadnienia poprzez różne formy wyrazu artystycznego, w tym przedstawienia teatralne.

PDF

PROGRAMY

19 lut 2020

Msza św. po portugalsku w bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy

  • 07h30
Msza św.

Różaniec w Kaplicy Objawień

  • 12h00
Różaniec
Aby polepszyć działanie, ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując nawigację na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich używanie. Twoja przeglądarka internetowa jest nieaktualna. Aby zoptymalizować działanie, odśwież stronę w przeglądarce.