Voz da Fatima.jpg


Voz da Fátima (Głos Fatimy)

Voz da Fátima (Głos Fatimy) to najstarsze czasopismo wydawane przez Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej w Fatimie – jego oficjalny organ informacyjny i formacyjny. Pierwszy numer ukazał się 13 października 1922 r.; 13 stycznia 2006 r. wydano tysięczny numer Voz da Fátima

Obecnie, wydawany po portugalsku miesięcznik, osiąga nakład 80.000 egzemplarzy. Istniejące prawie sto lat czasopismo przeszło w tym czasie liczne metamorfozy i stało się jednym z najbardziej skutecznych środków komunikacji Sanktuarium Fatimskiego z osobami z nim związanymi. Podstawowym celem miesięcznika Voz da Fátima jest przekazywanie czytelnikom informacji o życiu Sanktuarium, odbywających się w nim uroczystościach oraz działaniach duszpasterskich i kulturalnych. Czasopismo stara się przy tym upowszechniać i wyjaśniać orędzie, które w Cova da Iria Bóg przekazał ludziom za pośrednictwem Matki Boskiej i trojga widzących pastuszków

Krótki opis rozwoju wydawniczego czasopisma

Data ukazywania się miesięcznika

Od początku swego istnienia czasopismo ukazuje się zawsze 13 dnia każdego kolejnego miesiąca. Jedynym wyjątkiem było wydanie Voz da Fátima 8 września 1985 r. – w dniu, który zgodnie z tradycją uznano za 2000. rocznicę urodzin Matki Boskiej.
 

Właściciel i wydawca

Początkowo właścicielem miesięcznika Voz da Fátima był ks. Manuel Marques dos Santos, który do 13 grudnia 1929 r. był także jego dyrektorem i wydawcą. Następnie tytuł został przejęty przez wydawnictwo „União Gráfica” z Lizbony. Ks. Manuel Marques dos Santos został ponownie właścicielem czasopisma od 13 czerwca 1937 r. do 13 lipca 1954 r., kiedy stało się ono własnością przedsiębiorstwa „Gráfica de Leiria”. Od marca 1974 r. Voz da Fátima należy do Sanktuarium Fatimskiego, gdzie znajdują się obecnie redakcja i administracja pisma. Wprawdzie do grudnia 1975 r. w nagłówku miesięcznika widniała informacja, że właścicielem tytułu jest „Gráfica de Leiria”, ale w tym czasie należało już ono do Sanktuarium.

 

Dyrekcja, redakcja i administracja

Pierwszym dyrektorem miesięcznika był ks. Manuel Marques dos Santos, który sprawował tę funkcję do śmierci 2 lipca 1971 r., przy czym jego nazwisko pojawiało się w nagłówku Voz da Fátima do 13 września tego roku. W wydaniu z 13 października 1971 r. wymieniono ks. Joaquima Dominguesa Gaspara jako „pełniącego obowiązki dyrektora”, choć od dłuższego czasu faktycznie sprawował on funkcję dyrektora i redaktora naczelnego pisma. 13 października 1972 r., w pięćdziesiątą rocznicę publikacji pierwszego numeru, ks. Gaspar został oficjalnie mianowany dyrektorem i wydawcą miesięcznika Voz da Fátima. 13 maja 1976 r. zastąpił go ks. Luciano Gomes Paulo Guerra, który był dyrektorem miesięcznika do września 2008 r. Od 13 października 2008 r. do lipca 2011 r. dyrektorem czasopisma był ks. Virgílio do Nascimento Antunes. Od 13 sierpnia 2011 r. dyrektorem Voz da Fátima jest ks. Carlos Manuel Pedrosa Cabecinhas, rektor Sanktuarium Fatimskiego.

Od 1922 r. do chwili obecnej przy redagowaniu czasopisma pracowało wiele osób. Od momentu powstania do lipca 1933 r. siedzibą redakcji i administracji było seminarium duchowne w Leirii. Od 13 sierpnia 1933 r. oficjalnym adresem redakcji Voz da Fátima było Sanktuarium Fatimskie, choć faktycznie nadal mieściła się ona w seminarium diecezjalnym. Od 13 października 1941 r. redakcja i administracja przeniosły się do Pałacu Biskupiego w Leirii, gdzie pozostawały do przejęcia ich – 13 czerwca 1954 r. – przez wydawnictwo „Gráfica de Leiria”. Od 13 marca 1974 r. redakcja i administracja Voz da Fátima mieści się w Sanktuarium Fatimskim.

 

Skład i druk

Początkowo miesięcznik Voz da Fátima powstawał w należącej do Carlosa Silvy drukarni „Imprensa Comercial”, która miała swoją siedzibę przy katedrze w Leirii. Poczynając od numeru 52 (z 13 stycznia 1927 r.) miesięcznik składało i drukowało wydawnictwo „União Gráfica” w Lizbonie, a od numeru 382 (z 13 lipca 1954 r.) – „Gráfica de Leiria”. Od tysięcznego numeru (z 13 stycznia 2006 r.) miesięcznik Voz da Fátima jest składany i drukowany przez „Empresa do Diário do Minho” z Bragi.

 

Format, nagłówki i kolory

Format miesięcznika Voz da Fátima kilkakrotnie ulegał zmianom. Od powstania do 13 grudnia 1926 r. czasopismo Voz da Fátima było wydawany w formacie 26 cm na 35,5 cm. Następnie od stycznia 1927 r. do kwietnia 1931 r. zmieniono format na 27 cm na 40 cm, a między 13 maja 1931 r. a grudniem 1935 r. – 35 cm na 44 cm. Od numeru 148 (z 13 stycznia 1935 r.) rozpoczęto wydawanie pisma w nowym, największym w historii miesięcznika, formacie – 40,5 cm na 61 cm; wymiary te utrzymywano do lipca 1937 r. Z powodu braków papieru, co w konsekwencji spowodowało znaczny wzrost kosztów publikacji, od 13 sierpnia 1937 r. powrócono do mniejszego formatu (było to jedyne wyjście, aby uratować pismo przed upadkiem z przyczyn ekonomicznych). Od 13 lipca 1954 r. format ponownie zmniejszono (do 25 cm na 37 cm) i wprowadzono drugi (oprócz czarnego) kolor druku. Od 13 czerwca 1977 r. do chwili obecnej pismo ukazuje się w formacie 30,5 cm na 43,5 cm i jest drukowane w kolorze.

Wraz z kolejnymi zmianami formatu, zwykle zmieniały się także nagłówki miesięcznika. Najnowsze zmiany wprowadzano: 13 maja 2001 r., 13 stycznia 2006 r. i 13 stycznia 2007 r. (m.in. wprowadzenie drugiego koloru w nagłówku, umieszczenie w nim wybranego przez Sanktuarium tematu roku duszpasterskiego).

 

Dane techniczne

Voz da Fátima | Miesięcznik | Pierwszy numer: 13 października 1922 r.

 

Dyrektor

Ks. Carlos Manuel Pedrosa Cabecinhas

 

Własność i wydawanie

Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
Apartado 31
2496-908 Fátima

NIP: 500 746 699
Egzemplarz obowiązkowy nr 163/83
ISSN: 1646-8821

 

Redakcja i administracja 

Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
Apartado 31
2496-908 Fátima

Telefon: +351 249 539 600 | Fax: +351 249 539 668
Administracja: [email protected]
Redakcja: [email protected]

 

Skład i druk: 

Empresa do Diário do Minho, Lda.
Braga

 

Prenumerata

Roczna prenumerata miesięcznika jest bezpłatna. Wyślij prośbę o przesłanie czasopisma na adres: [email protected].

 

PDF

PROGRAMY

25 lut 2024

Msza św. po portugalsku w bazylice Trójcy Przenajświętszej

  • 16h30
Msza św.

Różaniec w Kaplicy Objawień

  • 18h30
Różaniec
Aby polepszyć działanie, ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując nawigację na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich używanie. Twoja przeglądarka internetowa jest nieaktualna. Aby zoptymalizować działanie, odśwież stronę w przeglądarce.