Warunki i zasady korzystania ze strony internetowej Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy


Właścicielem strony jest Fabryka Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy (zwana dalej: Sanktuarium Fatimskim) z siedzibą w Fatimie, dostępna pod następującymi kontaktami: tel. (+351) 249539600, fax (+351) 249539605; e-mail: [email protected].

Wyszukując i uzyskując dostęp do strony internetowej Sanktuarium Fatimskiego, użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią i akceptuje niniejsze Warunki i zasady korzystania ze strony. Akceptacja ta nie wymaga od użytkownika podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań lub wyrażania odrębnej zgody.

 1. 1. Zawartość strony internetowej Sanktuarium Fatimskiego stanowią różne treści, w tym: logotypy/znaki graficzne, teksty, wiadomości, obrazy, zdjęcia, materiały audio lub video oraz projekt/układ treści strony internetowej (web design) i jej oprogramowanie (software).

 2. Prawa własności intelektualnej strony internetowej oraz cała jej zawartości należą do Sanktuarium Fatimskiego i jako takie są chronione na podstawie ogólnych zasad prawnych oraz ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego, dotyczącego ochrony własności intelektualnej, praw autorskich i praw pokrewnych, a także prawa o przestępczości komputerowej.

 3. Strona internetowa i jej zawartość (tj. logotypy/znaki graficzne, teksty, wiadomości, obrazy, zdjęcia, materiały audio lub video oraz projekt/układ treści strony internetowej [web design] i jej oprogramowanie [software], a także wszelkie przekazywane na stronie na żywo transmisje – przede wszystkim z Kaplicy Objawień) nie mogą być kopiowane, modyfikowane lub rozpowszechniane, chyba, że Sanktuarium Fatimskie wyda na to wyraźną zgodę w odpowiedzi na uprzedni, pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

 4. Kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie, przesyłanie lub korzystanie z zawartości strony internetowej w dowolnej formie i w dowolnym celu (nawet w celu niekomercyjnym), bez wyraźnej uprzedniej zgody Sanktuarium Fatimskiego, jest surowo zabronione.

 5. Kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie, przesyłanie lub korzystanie z zawartości strony internetowej po uzyskaniu wyraźnej pisemnej autoryzacji, wymaga od podmiotu wnioskującego identyfikacji i podania źródła, to jest: „Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy” lub „Sanktuarium Fatimskie”.

 6. Sanktuarium Fatimskie zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko osobom dopuszczającym się wszelkiego nieuprawnionego kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania oraz komercyjnego lub jakiegokolwiek innego niewłaściwego wykorzystania strony i udostępnianych na niej treści. Sanktuarium Fatimskie nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek niewłaściwe wykorzystanie strony internetowej przez osoby/podmioty trzecie.

 7. Treści udostępnione na stronie internetowej Sanktuarium Fatimskiego są przeznaczone do wyłącznego i prywatnego użytku pielgrzymów fatimskich, którzy korzystają z nich na swoją własną odpowiedzialność.

 8. Sanktuarium Fatimskie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek, zawieszania, przerwania działania lub zamykania strony internetowej wtedy, gdy uzna to za stosowne, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników, na okres, który uzna za konieczny i z dowolnych przyczyn, w szczególności bez limitów technicznych i administracyjnych, i nie ponosi za to odpowiedzialności.

 9. Surowo zabronione jest udostępniania linków umieszczonych na stronie internetowej Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy na stronach osób/podmiotów trzecich.

 10. Użytkownik strony internetowej Sanktuarium Fatimskiego zobowiązuje się: nie dokonywać żadnych czynności, które mogą zakłócać funkcjonowanie forów dyskusyjnych na stronie internetowej, nie podejmować prób uzyskania dostępu do obszaru / konta i jego zawartości bez odpowiedniego upoważnienia oraz nie testować, nie obchodzić i nie przełamywać zainstalowanych zabezpieczeń.

 11. Brak poszanowania norm etycznych i zasad dobrego wychowania podczas użytkowania strony może skutkować odłączeniem użytkownika od wyżej wymienionych usług. Nieuprawnione użycie będzie podlegać karze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 12. W wypadku korzystania ze strony internetowej i jej zawartości (nawet wtedy, jeśli są to treści jawne) z naruszeniem powyższych Warunków, brak reakcji właściciela strony nie może być w żadnym wypadku uznany za domniemane wyrażenie zgody na nieprzestrzeganie tych Warunków.

 13. Za nieprzestrzeganie Warunków korzystania ze strony internetowej użytkownik będzie odpowiadał zgodnie z obowiązującym prawem cywilnym i karnym.

 14. Powyższe Warunki i zasady korzystania ze strony internetowej podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem portugalskim, przy czym użytkownik akceptuje nieodwołalnie właściwość sądów portugalskich do rozstrzygania wszelkich konfliktów powstałych i / lub związanych z Warunkami i zasadami korzystania ze strony internetowej Sanktuarium Fatimskiego.

PDF

PROGRAMY

18 maj 2022

Różaniec w Kaplicy Objawień

 • 18h30
Różaniec

Msza św. po portugalsku w bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy

 • 18h30
Msza św.
Aby polepszyć działanie, ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując nawigację na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich używanie. Twoja przeglądarka internetowa jest nieaktualna. Aby zoptymalizować działanie, odśwież stronę w przeglądarce.