Warunki i zasady korzystania ze strony internetowej Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy


Właścicielem strony jest Fabryka Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy (zwana dalej: Sanktuarium Fatimskim) z siedzibą w Fatimie, dostępna pod następującymi kontaktami: tel. (+351) 249539600, fax (+351) 249539605; e-mail: [email protected].

Wyszukując i uzyskując dostęp do strony internetowej Sanktuarium Fatimskiego, użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią i akceptuje niniejsze Warunki i zasady korzystania ze strony. Akceptacja ta nie wymaga od użytkownika podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań lub wyrażania odrębnej zgody.

 1. 1. Zawartość strony internetowej Sanktuarium Fatimskiego stanowią różne treści, w tym: logotypy/znaki graficzne, teksty, wiadomości, obrazy, zdjęcia, materiały audio lub video oraz projekt/układ treści strony internetowej (web design) i jej oprogramowanie (software).

 2. Prawa własności intelektualnej strony internetowej oraz cała jej zawartości należą do Sanktuarium Fatimskiego i jako takie są chronione na podstawie ogólnych zasad prawnych oraz ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego, dotyczącego ochrony własności intelektualnej, praw autorskich i praw pokrewnych, a także prawa o przestępczości komputerowej.

 3. Strona internetowa i jej zawartość (tj. logotypy/znaki graficzne, teksty, wiadomości, obrazy, zdjęcia, materiały audio lub video oraz projekt/układ treści strony internetowej [web design] i jej oprogramowanie [software], a także wszelkie przekazywane na stronie na żywo transmisje – przede wszystkim z Kaplicy Objawień) nie mogą być kopiowane, modyfikowane lub rozpowszechniane, chyba, że Sanktuarium Fatimskie wyda na to wyraźną zgodę w odpowiedzi na uprzedni, pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

 4. Kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie, przesyłanie lub korzystanie z zawartości strony internetowej w dowolnej formie i w dowolnym celu (nawet w celu niekomercyjnym), bez wyraźnej uprzedniej zgody Sanktuarium Fatimskiego, jest surowo zabronione.

 5. Kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie, przesyłanie lub korzystanie z zawartości strony internetowej po uzyskaniu wyraźnej pisemnej autoryzacji, wymaga od podmiotu wnioskującego identyfikacji i podania źródła, to jest: „Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy” lub „Sanktuarium Fatimskie”.

 6. Sanktuarium Fatimskie zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko osobom dopuszczającym się wszelkiego nieuprawnionego kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania oraz komercyjnego lub jakiegokolwiek innego niewłaściwego wykorzystania strony i udostępnianych na niej treści. Sanktuarium Fatimskie nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek niewłaściwe wykorzystanie strony internetowej przez osoby/podmioty trzecie.

 7. Treści udostępnione na stronie internetowej Sanktuarium Fatimskiego są przeznaczone do wyłącznego i prywatnego użytku pielgrzymów fatimskich, którzy korzystają z nich na swoją własną odpowiedzialność.

 8. Sanktuarium Fatimskie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek, zawieszania, przerwania działania lub zamykania strony internetowej wtedy, gdy uzna to za stosowne, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników, na okres, który uzna za konieczny i z dowolnych przyczyn, w szczególności bez limitów technicznych i administracyjnych, i nie ponosi za to odpowiedzialności.

 9. Surowo zabronione jest udostępniania linków umieszczonych na stronie internetowej Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy na stronach osób/podmiotów trzecich.

 10. Użytkownik strony internetowej Sanktuarium Fatimskiego zobowiązuje się: nie dokonywać żadnych czynności, które mogą zakłócać funkcjonowanie forów dyskusyjnych na stronie internetowej, nie podejmować prób uzyskania dostępu do obszaru / konta i jego zawartości bez odpowiedniego upoważnienia oraz nie testować, nie obchodzić i nie przełamywać zainstalowanych zabezpieczeń.

 11. Brak poszanowania norm etycznych i zasad dobrego wychowania podczas użytkowania strony może skutkować odłączeniem użytkownika od wyżej wymienionych usług. Nieuprawnione użycie będzie podlegać karze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 12. W wypadku korzystania ze strony internetowej i jej zawartości (nawet wtedy, jeśli są to treści jawne) z naruszeniem powyższych Warunków, brak reakcji właściciela strony nie może być w żadnym wypadku uznany za domniemane wyrażenie zgody na nieprzestrzeganie tych Warunków.

 13. Za nieprzestrzeganie Warunków korzystania ze strony internetowej użytkownik będzie odpowiadał zgodnie z obowiązującym prawem cywilnym i karnym.

 14. Powyższe Warunki i zasady korzystania ze strony internetowej podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem portugalskim, przy czym użytkownik akceptuje nieodwołalnie właściwość sądów portugalskich do rozstrzygania wszelkich konfliktów powstałych i / lub związanych z Warunkami i zasadami korzystania ze strony internetowej Sanktuarium Fatimskiego.

PDF

PROGRAMY

25 maj 2024

Msza św. po portugalsku w bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy

 • 07h30
Msza św.

Różaniec w Kaplicy Objawień

 • 10h00
Różaniec
Aby polepszyć działanie, ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując nawigację na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich używanie. Twoja przeglądarka internetowa jest nieaktualna. Aby zoptymalizować działanie, odśwież stronę w przeglądarce.