Acreditacao de jornalistas.jpg


Akredytacja prasowa

Sanktuarium Fatimskie, z zadowoleniem przyjmując obecność przedstawicieli środków masowego przekazu, stara się udzielać im niezbędnych informacji oraz stworzyć możliwie najlepsze warunki pracy.

Biuro Prasowe Departamentu Komunikacji Społecznej udziela przedstawicielom środków masowego przekazu odpowiednich akredytacji i zezwoleń oraz dostarcza, w miarę swoich możliwości, informacji niezbędnych do tworzenia wiadomości, materiałów dokumentalnych czy reportaży.

 

Akredytacja czasowa

Akredytacja czasowa upoważnia dziennikarzy i przedstawicieli środków masowego przekazu do wykonywania obowiązków dziennikarskich w wyznaczonym czasie i w określonych miejscach Sanktuarium Fatimskiego.

Uwagi wstępne 

a) Akredytacja jest indywidualna i spersonalizowana. Dlatego organ komunikacji społecznej wysyłający do Sanktuarium ekipę dziennikarską, powinien zwrócić się o indywidualną akredytację dla każdego jej członka, wskazując przy tym osobę koordynującą prace ekipy, wyznaczoną do kontaktu z Sanktuarium w jej imieniu.

b) Dostęp do określonych miejsc w Sanktuarium jest możliwy tylko po uprzednim ustaleniu, w asyście przedstawiciela Biura Prasowego lub wyznaczonego przez Sanktuarium strażnika.

c) Dla ustalenia właściwego kalendarza działań oraz lepszego przygotowania pobytu dziennikarzy w Sanktuarium, osoby składające wnioski o akredytację powinny to czynić z odpowiednim wyprzedzeniem. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku.

d) Na terenie Sanktuarium Fatimskiego lub w należących do niego pomieszczeniach odbywają się różne wydarzenia o charakterze duszpasterskim, społecznym czy kulturalnym, których bezpośrednim organizatorem są instytucje zewnętrzne. Akredytacja czasowa nie upoważnia do obsługi medialnej tych wydarzeń. Aby uzyskać zgodę na ich relacjonowanie dziennikarz musi zwrócić się bezpośrednio do organizatora danego przedsięwzięcia.

e) Przedstawiciele środków masowego przekazu powinni wykonywać swoją pracę tak, aby nie przeszkadzać pielgrzymom przebywającym w Sanktuarium, szczególnie podczas trwania uroczystości religijnych. W Sanktuarium Fatimskim najważniejsza jest atmosfera ciszy i skupienia.

 

Miejsca niedostępne dla dziennikarzy

Akredytacja dziennikarska nie gwarantuje automatycznego dostępu do wszystkich miejsc w Sanktuarium Fatimskim. Wstęp do wyznaczonych miejsc możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu specjalnego zezwolenia udzielanego przez rektorat Sanktuarium. Bez tego pozwolenia przedstawiciele środków masowego przekazu nie mogą wykonywać swoich obowiązków w następujących miejscach:

 • otoczony balustradą obszar Kaplicy Objawień
 • prezbiteria wszystkich miejsc kultu w Sanktuarium
 • wieża bazyliki Matki Boskiej Różańcowej
 • wystawa Fátima Luz e Paz (Fatima Światło i Pokój)
 • kaplice, w których sprawowany jest sakrament pokuty i pojednania
 • kaplica Najświętszego Sakramentu
 • Punkt Pomocy Medycznej.

 

Procedura uzyskiwania akredytacji czasowej

W celu uzyskania akredytacji czasowej należy wysłać (pocztą, faxem lub mailem) albo dostarczyć osobiście do Sanktuarium następujące dokumenty i informacje:

 • nazwisko i imię osoby ubiegającej się o akredytację
 • kserokopia ważnej legitymacji prasowej lub inny dokument poświadczający wykonywanie zawodu dziennikarza (np. oświadczenia instytucji komunikacji społecznej, którą dana osoba reprezentuje)
 • kontakty do miejsca pracy: adres, email, telefon/telefon komórkowy itp.
 • prezentacja i kontakty do instytucji komunikacji społecznej, którą dana osoba reprezentuje (w przypadku pierwszej obecności tego medium w Sanktuarium Fatimskim)
 • uzasadnienie wniosku o akredytację
 • planowana data przybycia do Sanktuarium Fatimskiego
 • inne informacje, które dziennikarz uznaje za istotne dla wykonywania jego pracy.

 

Akredytacja stała

Sanktuarium Fatimskie przyznaje akredytację stałą tym dziennikarzom i przedstawicielom środków masowego przekazu, którzy współpracują z nim stale i regularnie w ciągu ostatnich dwóch lat.

Akredytacja stała, w postaci wydanego przez Sanktuarium identyfikatora, upoważnia dziennikarza do codziennego dostępu do określonych i wyznaczonych miejsc, bez potrzeby każdorazowego wnioskowania o akredytację w Biurze Prasowym.

Akredytacja stała jest przyznawana konkretnej osobie i nie może być przekazywana innym osobom.

Akredytacja stała jest ważna dwa lata; po tym czasie musi zostać odnowiona. W tym celu dziennikarz powinien złożyć odpowiedni wniosek w Biurze Prasowym Sanktuarium.

Zasięg i ważność

a) Akredytacja upoważnia do wykonywania obowiązków dziennikarskich w ogólnodostępnych miejscach Sanktuarium oraz na organizowanych przez nie uroczystościach i wydarzeniach, na których zezwolono na obecność mediów; akredytacja ta nie upoważnia do uczestniczenia w zamkniętych spotkaniach oraz do wstępu na akty i do miejsc o ograniczonej dostępności dla mediów.

b) Akredytacja stała nie upoważnia do uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych w Sanktuarium przez instytucje zewnętrzne. Aby uzyskać zgodę na ich relacjonowanie dziennikarz musi zwrócić się bezpośrednio do organizatora danego przedsięwzięcia.

c) W przypadku niektórych wydarzeń lub uroczystości Sanktuarium może zastosować inny rodzaj akredytacji. Dziennikarze zostaną o tym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

d) Dla wykonania określonej pracy, dziennikarz posiadający stałą akredytację może ubiegać się o pozwolenie na wstęp do miejsc lub uczestniczenie w wydarzeniach zwykle niedostępnych dla mediów. Wniosek taki należy złożyć w Biurze Prasowym, które przekaże go do oceny rektoratu Sanktuarium.

e) Przedstawiciele środków masowego przekazu powinni wykonywać swoją pracę tak, aby nie przeszkadzać pielgrzymom przebywającym w Sanktuarium, szczególnie podczas trwania uroczystości religijnych. W Sanktuarium Fatimskim najważniejsza jest atmosfera ciszy i skupienia.

 

Miejsca niedostępne dla dziennikarzy

Akredytacja dziennikarska nie gwarantuje automatycznego dostępu do wszystkich miejsc w Sanktuarium Fatimskim. Wstęp do wyznaczonych miejsc możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu specjalnego zezwolenia udzielanego przez rektorat Sanktuarium. Bez tego pozwolenia przedstawiciele środków masowego przekazu nie mogą wykonywać swoich obowiązków w następujących miejscach:

 • otoczony balustradą obszar Kaplicy Objawień
 • prezbiteria wszystkich miejsc kultu w Sanktuarium
 • wieża bazyliki Matki Boskiej Różańcowej
 • wystawa Fátima Luz e Paz (Fatima Światło i Pokój)
 • kaplice, w których sprawowany jest sakrament pokuty i pojednania
 • kaplica Najświętszego Sakramentu
 • Punkt Pomocy Medycznej.

 

Procedura uzyskania akredytacji stałej

W celu uzyskania akredytacji stałej należy wysłać lup przedstawić osobiście następujące dokumenty:

 • kserokopię odpowiednio ważnej legitymacji prasowej
 • jedno zdjęcie typu paszportowego w formacie cyfrowym
 • list od dyrektora organu komunikacji społecznej, potwierdzający zatrudnienie danej osoby
 • kontakty służbowe (adres, email, telefon/telefon komórkowy, adresy stron internetowych itd.).

 

Uwagi

Sanktuarium Fatimskie zastrzega sobie prawo do podejmowania autonomicznych decyzji o przyznawaniu akredytacji stałych tylko dziennikarzom, którzy są regularnie i znacząco obecni w Sanktuarium Fatimskim, wyróżniając się jakością pracy lub liczbą akredytacji uzyskanych w poprzednich dwóch latach.

 

Kontakt

Departamento de Comunicação | Sala de Imprensa
Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
Apartado 31 - 2496-908 Fátima
Telefone: (+351) 249 539 600
Fax: (+351) 249 539 605
[email protected]

PDF

PROGRAMY

02 gru 2023

Msza św. po portugalsku w kaplicy Śmierci Jezusa

 • 16h30
Msza św.

Różaniec w Kaplicy Objawień

 • 18h30
Różaniec
Aby polepszyć działanie, ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując nawigację na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich używanie. Twoja przeglądarka internetowa jest nieaktualna. Aby zoptymalizować działanie, odśwież stronę w przeglądarce.