Porta para imagem em procissao.jpg


Wydziały i osoby

Sanktuarium Fatimskie, jako miejsce upamiętniające objawienia fatimskie, centrum pielgrzymkowe i ośrodek prowadzenia badań nad orędziem Matki Boskiej Różańcowej, dysponuje szerokim gronem współpracowników, którzy – wypełniając wiele różnorodnych zadań – działają na rzecz szczególnej, przynależnej temu miejscu misji.

Rektorat

Rektorat to najważniejszy organ wykonawczy Sanktuarium Fatimskiego, złożony z: rektora i wicerektora oraz biur i współpracowników, którzy wspomagają rektora w jego misji zarządzania, administrowania, całościowej koordynacji i strategicznego planowania działań oraz instytucjonalnego reprezentowania Sanktuarium.

Rektor | Ks. Carlos Cabecinhas

Kontakt | [email protected] 

 

Departament ds. Przyjmowania Pielgrzymów

Zadaniem Departamentu ds. Przyjmowania Pielgrzymów jest służba osobom przybywającym do Sanktuarium poprzez wspomaganie ich w przygotowaniu pielgrzymek i zwiedzania oraz pomoc w poznawaniu orędzia fatimskiego, a także miejsc i działalności Sanktuarium.

Dyrektor | André Pereira

Kontakt | [email protected]

 

Departament ds. Liturgii

Departament ds. Liturgii jest odpowiedzialny za liturgiczny kształt celebracji, odbywających się w Sanktuarium Fatimskim jako szczególnym miejscu głoszenia Słowa Bożego, wspólnotowych celebracji wiary, w tym szczególnie sprawowania sakramentów eucharystii oraz pojednania, adoracji eucharystycznej i praktykowania innych aktów pobożności. Zadaniem departamentu jest nadzorowanie celebracji liturgicznych i innych aktów religijnych w Sanktuarium oraz planowanie poszczególnych elementów tych celebracji poprzez koordynowanie działań wszystkich ich uczestników, przygotowywanie tekstów i materiałów pomocniczych, a także troska o miejsca celebracji, bieliznę ołtarzową i paramenty liturgiczne.

Dyrektor | Ks. Joaquim Ganhão

Kontakt | [email protected]

 

Departament ds. Duszpasterstwa Orędzia Fatimskiego

Misją Departamentu ds. Duszpasterstwa Orędzia Fatimskiego jest prowadzenie różnych dziedzin duszpasterstwa w świetle orędzia fatimskiego, jak również przyczynianie się do poznawania i zgłębiania jego treści oraz utrzymywanie relacji Sanktuarium z różnymi instytucjami i organizacjami, których celem jest upowszechnianie tego orędzia oraz propagowanie modelu życia chrześcijańskiego zgodnego z jego wskazaniami.

Dyrektor | André Pereira

Kontakt | [email protected]

 

Departament ds. Działalności Charytatywnej

Departament ds. Działalności Charytatywnej realizuje w konkretnej formie zadania wyznaczone przez zasady chrześcijańskiego miłosierdzia, szczególnie poprzez wspomaganie osób pozostających w trudnej sytuacji bytowej oraz stwarzanie odpowiednich warunków materialnych i świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej dla pielgrzymów przybywających do Sanktuarium.

Dyrektor | podlega rektorowi

Kontakt | [email protected]

 

Departament ds. Studiów

Departament ds. Studiów to instytucja odpowiedzialna za Archiwum i Bibliotekę Sanktuarium Fatimskiego. Jego zadaniem jest opieka nad archiwalną i bibliograficzną spuścizną Sanktuarium, badanie i stwarzanie warunków do badania tematyki fatimskiej poprzez interpretowanie dostępnych źródeł dokumentalnych, które przyczyniają się do rozwoju interdyscyplinarnego zainteresowania Fatimą.

Dyrektor | Marco Daniel Duarte

Kontakty
Ogólny | [email protected]
Archiwum multimedialne | [email protected]

 

Departament ds. Przyjmowania Gości

Zadaniem Departamentu ds. Przyjmowania Gości jest zapewnienie grupom pielgrzymkowym i pielgrzymom indywidualnym odpowiednich warunków zakwaterowania oraz wyżywienia w domach, należących do Sanktuarium Fatimskiego, jak również udostępnianie im miejsc i urządzeń do prowadzenia działań o charakterze duszpasterskim.

Dyrektor | Tânia Rocha

Kontakt | [email protected]

 

Muzeum Sanktuarium Fatimskiego

Muzeum Sanktuarium Fatimskiego to instytucja, której misją jest ochrona, badanie, ocena i upowszechnianie spuścizny historyczno-artystycznej, zgromadzonej w zasobach Sanktuarium. Utworzone w 1955 r. Muzeum oferuje pielgrzymom i osobom odwiedzającym Sanktuarium Fatimskie możliwość zwiedzania wystaw stałych (Fátima Luz e Paz – Fatima Światło i Pokój, Dom-Muzeum w Aljustrel, Dom Łucji dos Santos, Dom św. Franciszka i św. Hiacynty Marto) oraz organizuje ekspozycje czasowe, które prezentują świadectwa materialne związane z historią i orędziem fatimskim, rozwojem Sanktuarium i upowszechnianiem kultu Matki Boskiej Fatimskiej na świecie.

Dyrektor | Marco Daniel Duarte

Kontakt | [email protected]

 

Departament Ekonomiczno-Finansowy

Zadaniem Departamentu Ekonomiczno-Finansowego jest zarządzanie zasobami materialnymi i finansowymi oraz dobrami należącymi do spuścizny Sanktuarium Fatimskiego. Departament jest odpowiedzialny za przygotowanie budżetu i nadzorowanie jego wykonania, sporządzanie sprawozdania ekonomicznego i finansowego, prowadzenie księgowości oraz dysponowanie środkami pieniężnymi, a także rozwijanie działalności handlowej w zakresie towarów i publikacji oraz zarządzanie placówkami handlowymi.

Dyrektor | Ks. Miguel Sottomayor 

Kontakty:
ogólny | [email protected]
sklep, księgarnia oraz sklep za paramentami | [email protected]

 

Departament ds. Ochrony i Zarządzania Operacyjnego

Zadaniem Departamentu ds. Ochrony i Zarządzania Operacyjnego jest świadczenie praktycznego wsparcia organizacyjnego podczas celebracji liturgicznych i innych wydarzeń w Sanktuarium Fatimskim, świadczenie służby ołtarza i obsługa zakrystii podczas tych celebracji, a także zapewnienie podstawowych warunków bezpieczeństwa osobom przebywającym w Sanktuarium oraz wspomaganie pielgrzymów i osoby odwiedzające Fatimę w utrzymaniu właściwej atmosfery tego miejsca.

Dyrektor | André Silva

Kontakt | [email protected]

 

Departament ds. Budów i Utrzymania Terenu

Departament ds. Budów i Utrzymania Terenu ma za zadnie podejmowanie i koordynowanie działań związanych z organizacją przestrzeni Sanktuarium Fatimskiego w taki sposób, aby stworzyć warunki niezbędne do dobrego przyjmowania pielgrzymów i wewnętrznego funkcjonowania instytucji, poprzez utrzymanie, odzyskiwanie i przekwalifikowanie istniejących w Sanktuarium terenów oraz budowli, urządzeń i instalacji, a także tworzenie struktur, których istnienie staje się potrzebne.

Dyrektor | podlega rektorowi

Kontakt | [email protected]

PDF

PROGRAMY

25 lut 2024

Msza św. po portugalsku w bazylice Trójcy Przenajświętszej

  • 16h30
Msza św.

Różaniec w Kaplicy Objawień

  • 18h30
Różaniec
Aby polepszyć działanie, ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując nawigację na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich używanie. Twoja przeglądarka internetowa jest nieaktualna. Aby zoptymalizować działanie, odśwież stronę w przeglądarce.