Porta para imagem em procissao.jpg


Wydziały i osoby

Sanktuarium Fatimskie, jako miejsce upamiętniające objawienia fatimskie, centrum pielgrzymkowe i ośrodek prowadzenia badań nad orędziem Matki Boskiej Różańcowej, dysponuje szerokim gronem współpracowników, którzy – wypełniając wiele różnorodnych zadań – działają na rzecz szczególnej, przynależnej temu miejscu misji.

Rektorat

Rektorat to najważniejszy organ wykonawczy Sanktuarium Fatimskiego, złożony z: rektora i wicerektora oraz biur i współpracowników, którzy wspomagają rektora w jego misji zarządzania, administrowania, całościowej koordynacji i strategicznego planowania działań oraz instytucjonalnego reprezentowania Sanktuarium.

Rektor | Ks. Carlos Cabecinhas
Wicerektor | Ks. Vítor Coutinho

Kontakt | [email protected] 

 

Departament ds. Przyjmowania Pielgrzymów

Zadaniem Departamentu ds. Przyjmowania Pielgrzymów jest służba osobom przybywającym do Sanktuarium poprzez wspomaganie ich w przygotowaniu pielgrzymek i zwiedzania oraz pomoc w poznawaniu orędzia fatimskiego, a także miejsc i działalności Sanktuarium.

Dyrektor | André Pereira

Kontakt | [email protected]

 

Departament ds. Liturgii

Departament ds. Liturgii jest odpowiedzialny za liturgiczny kształt celebracji, odbywających się w Sanktuarium Fatimskim jako szczególnym miejscu głoszenia Słowa Bożego, wspólnotowych celebracji wiary, w tym szczególnie sprawowania sakramentów eucharystii oraz pojednania, adoracji eucharystycznej i praktykowania innych aktów pobożności. Zadaniem departamentu jest nadzorowanie celebracji liturgicznych i innych aktów religijnych w Sanktuarium oraz planowanie poszczególnych elementów tych celebracji poprzez koordynowanie działań wszystkich ich uczestników, przygotowywanie tekstów i materiałów pomocniczych, a także troska o miejsca celebracji, bieliznę ołtarzową i paramenty liturgiczne.

Dyrektor | Ks. Joaquim Ganhão

Kontakt | [email protected]

 

Departament ds. Duszpasterstwa Orędzia Fatimskiego

Misją Departamentu ds. Duszpasterstwa Orędzia Fatimskiego jest prowadzenie różnych dziedzin duszpasterstwa w świetle orędzia fatimskiego, jak również przyczynianie się do poznawania i zgłębiania jego treści oraz utrzymywanie relacji Sanktuarium z różnymi instytucjami i organizacjami, których celem jest upowszechnianie tego orędzia oraz propagowanie modelu życia chrześcijańskiego zgodnego z jego wskazaniami.

Dyrektor | André Pereira

Kontakt | [email protected]

 

Departament ds. Działalności Charytatywnej

Departament ds. Działalności Charytatywnej realizuje w konkretnej formie zadania wyznaczone przez zasady chrześcijańskiego miłosierdzia, szczególnie poprzez wspomaganie osób pozostających w trudnej sytuacji bytowej oraz stwarzanie odpowiednich warunków materialnych i świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej dla pielgrzymów przybywających do Sanktuarium.

Dyrektor | podlega rektorowi

Kontakt | [email protected]

 

Departament ds. Studiów

Departament ds. Studiów to instytucja odpowiedzialna za Archiwum i Bibliotekę Sanktuarium Fatimskiego. Jego zadaniem jest opieka nad archiwalną i bibliograficzną spuścizną Sanktuarium, badanie i stwarzanie warunków do badania tematyki fatimskiej poprzez interpretowanie dostępnych źródeł dokumentalnych, które przyczyniają się do rozwoju interdyscyplinarnego zainteresowania Fatimą.

Dyrektor | Marco Daniel Duarte

Kontakty
Ogólny | [email protected]
Archiwum multimedialne | [email protected]

 

Departament ds. Przyjmowania Gości

Zadaniem Departamentu ds. Przyjmowania Gości jest zapewnienie grupom pielgrzymkowym i pielgrzymom indywidualnym odpowiednich warunków zakwaterowania oraz wyżywienia w domach, należących do Sanktuarium Fatimskiego, jak również udostępnianie im miejsc i urządzeń do prowadzenia działań o charakterze duszpasterskim.

Dyrektor | Tânia Rocha

Kontakt | [email protected]

 

Muzeum Sanktuarium Fatimskiego

Muzeum Sanktuarium Fatimskiego to instytucja, której misją jest ochrona, badanie, ocena i upowszechnianie spuścizny historyczno-artystycznej, zgromadzonej w zasobach Sanktuarium. Utworzone w 1955 r. Muzeum oferuje pielgrzymom i osobom odwiedzającym Sanktuarium Fatimskie możliwość zwiedzania wystaw stałych (Fátima Luz e Paz – Fatima Światło i Pokój, Dom-Muzeum w Aljustrel, Dom Łucji dos Santos, Dom św. Franciszka i św. Hiacynty Marto) oraz organizuje ekspozycje czasowe, które prezentują świadectwa materialne związane z historią i orędziem fatimskim, rozwojem Sanktuarium i upowszechnianiem kultu Matki Boskiej Fatimskiej na świecie.

Dyrektor | Marco Daniel Duarte

Kontakt | [email protected]

 

Departament Ekonomiczno-Finansowy

Zadaniem Departamentu Ekonomiczno-Finansowego jest zarządzanie zasobami materialnymi i finansowymi oraz dobrami należącymi do spuścizny Sanktuarium Fatimskiego. Departament jest odpowiedzialny za przygotowanie budżetu i nadzorowanie jego wykonania, sporządzanie sprawozdania ekonomicznego i finansowego, prowadzenie księgowości oraz dysponowanie środkami pieniężnymi, a także rozwijanie działalności handlowej w zakresie towarów i publikacji oraz zarządzanie placówkami handlowymi.

Dyrektor | Ks. Miguel Sottomayor 

Kontakty:
ogólny | [email protected]
sklep, księgarnia oraz sklep za paramentami | [email protected]

 

Departament ds. Ochrony i Zarządzania Operacyjnego

Zadaniem Departamentu ds. Ochrony i Zarządzania Operacyjnego jest świadczenie praktycznego wsparcia organizacyjnego podczas celebracji liturgicznych i innych wydarzeń w Sanktuarium Fatimskim, świadczenie służby ołtarza i obsługa zakrystii podczas tych celebracji, a także zapewnienie podstawowych warunków bezpieczeństwa osobom przebywającym w Sanktuarium oraz wspomaganie pielgrzymów i osoby odwiedzające Fatimę w utrzymaniu właściwej atmosfery tego miejsca.

Dyrektor | André Silva

Kontakt | [email protected]

 

Departament ds. Budów i Utrzymania Terenu

Departament ds. Budów i Utrzymania Terenu ma za zadnie podejmowanie i koordynowanie działań związanych z organizacją przestrzeni Sanktuarium Fatimskiego w taki sposób, aby stworzyć warunki niezbędne do dobrego przyjmowania pielgrzymów i wewnętrznego funkcjonowania instytucji, poprzez utrzymanie, odzyskiwanie i przekwalifikowanie istniejących w Sanktuarium terenów oraz budowli, urządzeń i instalacji, a także tworzenie struktur, których istnienie staje się potrzebne.

Dyrektor | podlega rektorowi

Kontakt | [email protected]

PDF

PROGRAMY

26 sty 2021

Msza św. po portugalsku w bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy

  • 11h00
Msza św.
Aby polepszyć działanie, ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując nawigację na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich używanie. Twoja przeglądarka internetowa jest nieaktualna. Aby zoptymalizować działanie, odśwież stronę w przeglądarce.