search clock-o download play play-circle-o volume-up image map-marker plus twitter facebook rss envelope linkedin close exclamation-triangle home bars angle-left angle-right share-alt clock-o arrow-up arrow-down2 folder folder-folder-plus folder-open calendar-o angle-down eye refresh

OFICJALNA STRONA

Sanktuarium Fatimskie

Transmisja online

Wydziały i osoby

Porta para imagem em procissao.jpg

 

Wydziały i osoby

Rektorat

Kompetencje rektora Sanktuarium Fatimskiego:

a) kierowanie życiem Sanktuarium, zapewnienie jego otwartości oraz koordynacja jego działań z diecezją, Konferencją Episkopatu Portugalii i Stolicą Apostolską oraz decydowanie o podstawowych sprawach Sanktuarium, w zgodzie z jego regulaminem
b) rozwijanie relacji Sanktuarium Fatimskiego z innymi sanktuariami krajowymi i zagranicznymi
c) sprawowanie właściwej jurysdykcji, w zakresie powierzonym przez biskupa diecezji Leiria-Fatima, szczególnie w odniesieniu do mieszkańców okolic Sanktuarium
d) ochrona źródeł orędzia fatimskiego, promowanie znajomości i upowszechnianie tego orędzia poprzez odpowiednie studia oraz ustanawianie porozumień o stosownej współpracy
e) dbanie, z  troską i duszpasterską miłością, o odpowiednie przyjmowanie pielgrzymów, tak aby ich pielgrzymka – zgodnie z duchem orędzia Matki Boskiej – była ważnym elementem ewangelizacji, nawrócenia i adoracji
f) ustanawianie niezbędnych relacji z władzami świeckimi po to, by chronić godność Sanktuarium i jego właściwą pozycję w mieście, które wyrosło wokół Sanktuarium
g) czuwanie nad jakością wszelkich działań Sanktuarium i opieka nad odpowiednią formacją wszystkich osób pełniących posługę duszpasterską w służbie Sanktuarium
h) rozpoznawanie, w porozumieniu z biskupem diecezji Leiria-Fatima, odpowiednich form przyjmowania grup pielgrzymów innych wyznań chrześcijańskich, a nawet innych religii

 

Rektor | Ks. dr Carlos Cabecinhas
Wicerektor | Ks. dr Vítor Coutinho

Kontakt | [email protected] 

 

Wydział ds. Zagospodarowania Terenu i Budownictwa

Zadaniem Wydziału ds. Zagospodarowania Terenu i Budownictwa jest planowanie oraz prowadzenie na terenie Sanktuarium prac budowalnych, które są konieczne dla poprawy warunków przyjmowania pielgrzymów oraz normalnego funkcjonowania Sanktuarium.

 

Dyrektor | Ks. dr Carlos Cabecinhas

Kontakt | [email protected]    

 

Wydział ds. Zakwaterowania

Zadaniem Wydziału ds. Zakwaterowania jest zapewnianie pątnikom indywidualnym oraz grupom pielgrzymów zakwaterowania i wyżywienia w domach należących do Sanktuarium oraz udostępnianie odpowiednich miejsc i wyposażenia do realizacji działań o charakterze duszpasterskim.

 

Dyrektor | Cristina Fernandes

Kontakt | [email protected]

 

Wydział ds. Administracji

Zadaniem Wydziału ds. Administracji jest zarządzanie wszelkimi zasobami ludzkimi, finansowymi, materialnymi oraz należącymi do spuścizny Sanktuarium Fatimskiego. Wydział ten jest także odpowiedzialny za przygotowanie budżetu i nadzorowanie jego wykonania.

 

Dyrektor | Ks. dr Carlos Cabecinhas

Kontakt | [email protected]

 

Wydział ds. Chorych

Zadaniem Wydziału ds. Chorych jest przyjmowanie pielgrzymów chorych i niepełnosprawnych, przygotowywanie dla nich rekolekcji oraz udzielanie wsparcia i pomocy opiekunom osób chorych.

 

Dyrektor | Ks. Manuel Antunes

Kontakt | [email protected]

 

Wydzial ds. Studiów i Rozpowszechniania Orędzia

Wydział ds. Studiów i Rozpowszechniania Orędzia zajmuje się badaniem historii objawień w Fatimie oraz treści przekazanego tu orędzia w świetle współczesnej nauki i piśmiennictwa. Do zadań tego wydziału należy: ochrona i badanie różnych źródeł informacji związanych z historią oraz orędziem fatimskim, krytyczne opracowywanie badanych źródeł historycznych, zintegrowane zarządzanie informacjami o charakterze dowodowym, administracyjnym i prawnym, opieka nad zasobami dokumentalnymi, a także ochrona, badanie, szacowanie wartości oraz upowszechniania spuścizny historycznej i artystycznej pozostającej w gestii Sanktuarium. Wydziałowi temu podlega Muzeum Sanktuarium Fatimskiego.

 

Dyrektor | Dr Marco Daniel Duarte

Kontakty
Dyrektor | [email protected]
Ogólny | [email protected]
Archiwum multimedialne | [email protected]
Sztuka i dziedzictwo | [email protected]

 

Wydział Wykonawczy ds. Obchodów Stulecia

Zadaniem Wydziału Wykonawczego ds. Obchodów Stulecia jest wprowadzanie tematyki stulecia objawień fatimskich w codzienne życie Sanktuarium oraz wzbogacanie ustalonego przez Sanktuarium programu o dodatkowe, poświęcone rocznicy, elementy lub uroczystości (modlitwy, nabożeństwa, wspomnienia, refleksje zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym). Wydział wspomaga także wszelkie działania mające na celu poznanie i upowszechnianie objawień fatimskich skierowane do pielgrzymów, przybywających do Sanktuarium z różnych stron świata oraz społeczności lokalnych.

 

Dyrektor | Ks. dr Vítor Coutinho

Kontakt | [email protected]

 

Wydzial ds. Promocji i Ochrony Środowiska

Wydział ds. Promocji i Ochrony Środowiska (wspomagany przez strażników-zakrystianów) jest odpowiedzialny za stwarzanie pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium Fatimskiego odpowiednich – bezpiecznych i godnych – warunków pobytu w tym miejscu, zgodnych ze standardami i celami Sanktuarium. Wydział wspiera także organizację i realizację uroczystości w Sanktuarium

 

Dyrektor | André Silva

Kontakt | [email protected]

 

Wydział ds. Duszpasterstwa i Liturgii

Zadaniem Wydziału ds. Duszpasterstwa i Liturgii jest przygotowanie liturgii podczas wszelkich uroczystości odbywających się w Sanktuarium. Wydział przygotowuje przewodniki dla wiernych uczestniczących w uroczystościach, koordynuje udział różnych zaangażowanych w liturgię służb, przygotowuje przestrzeń celebracji, troszczy się o szaty oraz paramenty liturgiczne, a także koordynuje udział wolontariuszy w liturgii.

 

Dyrektor | Ks. Sérgio Henriques

Kontakt | [email protected]

 

Wydział ds. Pielgrzymów

Zadaniem Wydziału ds. Pielgrzymów jest służenie wszelką pomocą pielgrzymom przybywającym do Sanktuarium Fatimskiego w tym m.in. pomoc w przygotowaniu pielgrzymki, informacja o miejscach wartych odwiedzenia, oficjalnym programie uroczystości i wydarzeniach w Sanktuarium, rezerwacja Mszy św. itp.

 

Dyrektor | Dr Pedro Valinho Gomes

Kontakt | [email protected]

 

PROGRAMY

Msza św.

Msza św. po portugalsku w bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy

07h30
Różaniec

Różaniec w Kaplicy Objawień

12h00

SKLEP ONLINE


Sklep Sanktuarium Fatimskiego