search clock-o download play play-circle-o volume-up image map-marker plus twitter facebook rss envelope linkedin close exclamation-triangle home bars angle-left angle-right share-alt clock-o arrow-up arrow-down2 folder folder-folder-plus folder-open calendar-o angle-down eye refresh

OFICJALNA STRONA

Sanktuarium Fatimskie

Transmisja online

Kongresy

Kongresy i sympozja organizowane w ramach programu obchodów stulecia objawień fatimskich
Simposio 2015 Santificados em Cristo_cartaz.jpg

 

Uświęceni w Chrystusie. Świętość jako dar Boży, jako odpowiedź człowieka na wezwania Boga i jako zobowiązanie do zmieniania świata  | 2015

od 19 do 21 czerwca 2015 r.

Sala Dobrego Pasterza | Centrum Pastoralne Pawła VI

Sympozjum teologiczno-pastoralne pod hasłem Uświęceni w Chrystusie. Świętość jako dar Boży, jako odpowiedź człowieka na wezwania Boga i jako zobowiązanie do zmieniania świata stanowiło część programu 5. cyklu, przygotowującego do obchodów stulecia objawień fatimskich. Uczestnicy sympozjum podjęli refleksję nad trzema wymiarami chrześcijańskiej świętości: świętością postrzeganą jako dar Boży, otwierający drogę do chrześcijańskiej wierności i ugruntowania w wierze, świętością rozumianą jako odpowiedź człowieka na wezwanie Boga i wreszcie świętością jako zobowiązaniem do zmieniania świata, które jest celem wszelkiego działania chrześcijanina otwartego na zbawczy plan Boga wobec ludzi. Dyskusja, oparta o treści wynikające z orędzia fatimskiego, przyczyniła się do pogłębiania tego niezwykłego przesłania, będącego wezwaniem i swoistą „szkołą świętości”. 

PROGRAM


 

Simposio 2014 Envolvidos no amor_cartaz.jpg

 

Zanurzeni w miłości Boga do świata. Doświadczenie Boga i odpowiedzialność człowieka  | 2014

od 30 maja do 1 czerwca 2014 r.

Sala Dobrego Pasterza | Centrum Pastoralne Pawła VI

Sympozjum teologiczno-pastoralne zatytułowane Zanurzeni w miłości Boga do świata. Doświadczenie Boga i odpowiedzialność człowieka należy do programu 4. cyklu, przygotowującego do obchodów stulecia objawień fatimskich. Spotkanie poświęcono refleksji nad zagadnieniami związanymi z objawieniem Matki Boskiej trojgu pastuszkom w lipcu 1917 roku. W tym kontekście rozpatrywano m.in. następujące tematy: tajemnica Bożego miłosierdzia i sprawiedliwości Bożej, obecność Boga w poszukiwaniu sensu i treści życia człowieka wierzącego, chrześcijańska nadzieja na ostateczne spotkanie z Bogiem, miłość jako istota doświadczenia Boga i sedno życia chrześcijańskiego, aktualne wyzwania wobec duszpasterstwa pokuty i pojednania oraz Maryja, ikona Bożego miłosierdzia.

PROGRAM


 

Simposio 2013 Nao tenhais medo_cartaz.jpg

 

Nie bójcie się. Ufność – nadzieja – styl bycia człowieka wierzącego | 2013

od 21 do 23 czerwca 2013 r.

Sala Dobrego Pasterza | Centrum Pastoralne Pawła VI

Sympozjum teologiczno-pastoralne w 3. roku przygotowania i świętowania stulecia objawień fatimskich poświęcone było tematowi Nie bójcie się. Ufność – nadzieja – styl bycia człowieka wierzącego. Uczestnicy sympozjum podjęli się ukazania motywów i elementów chrześcijańskiej nadziei obecnych w kulturze współczesnej, często tak bezbarwnej, przesyconej zniechęceniem i brakiem wrażliwości, pozbawionej ufności i opanowanej przez różne, nieokreślone lęki. Trzy wartościowe postawy: ufności, nadziei i wiary, wskazano jako warte podjęcia wzorce radosnego i odpowiedzialnego, nakierowanego na przyszłość życia chrześcijańskiego. Omawiane kwestie zrodziły kolejne, powiązane z tematyką sympozjum, pytania: czy współczesny świat daje nam powody, by ufać? skąd się bierze, jakimi drogami podąża i gdzie się zakorzenia ufność w dzisiejszym, przepełnionym lękiem świecie?

PROGRAM


 

Simposio 2012 Quereis oferecer-vos_cartaz.jpg

 

Czy chcecie ofiarować się Bogu? Współczesne horyzonty ofiarowania siebie | 2012

od 15 do 17 czerwca 2012 r.

Sala Dobrego Pasterza | Centrum Pastoralne Pawła VI

Z całą pewnością pytanie „Czy chcecie ofiarować się Bogu?” nie jest w dzisiejszych czasach wygodną i często podnoszoną kwestią. Czy w czasach laickiego humanizmu ma jeszcze miejsce i sens myślenie o ofiarowaniu siebie Bogu? Tą problematyką zajęło się sympozjum, rozpatrując temat w niezbędnym wielopłaszczyznowym ujęciu teologicznym, religijnym, antropologicznym, społecznym, egzystencjalnym i etycznym. Taki był zakres prac i cele sympozjum teologiczno-pastoralnego pod hasłem Czy chcecie ofiarować się Bogu? Współczesne horyzonty ofiarowania siebie, zorganizowanego w ramach programu 3. cyklu przygotowującego do stulecia objawień w Fatimie. Uczestnicy spotkania podjęli dyskusję o sposobie, w jaki obecnie mówi się o ofierze, o sposobach, granicach i wymiarze ofiarowania oraz związanych z tym możliwościach i wątpliwości, postawach i racjach.

PROGRAM


 

Simposio 2011 Adorar Deus_cartaz.jpg

 

Adorować Boga w duchu i prawdzie. Adoracja jako zobowiązanie | 2011

od 24 do 26 czerwca 2011 r.

Kaplica Śmierci Jezusa | Bazylika Trójcy Przenajświętszej

Sympozjum teologiczno-pastoralne poświęcone tematowi Adorować Boga w duchu i prawdzie. Adoracja jako zobowiązanie podkreśliło (w duchu wskazanym już w tytule spotkania) refleksję o centralnej miejscu Boga w wierze oraz o postawie człowieka wierzącego, oddanego pięknu i miłości Bożej. Zorganizowane w pierwszym roku siedmioletniego okresu przygotowującego do obchodów stulecia objawień fatimskich spotkanie miało na celu ukazanie, w jaki sposób Fatima – stawiając Boga w centrum naszego życia – odwołuje się do fundamentów wiary chrześcijańskiej i istotnych elementów ludzkiego istnienia. Uczestnicy sympozjum dyskutowali na następujące tematy: centralne miejsce Boga i dobra nowina przekazana w orędziu fatimskim, postawa adoracji jako sedno życia chrześcijańskiego, pytanie o miejsce Boga w kulturze współczesnej i maryjny wymiar chrześcijańskiego wyrażania wiary.

PROGRAM


 

Kongresy upamiętniające stulecie urodzin błogosławionych Franciszka i Hiacynty Marto
Congresso 2010 Jacinta_cartaz.jpg

 

Hiacynta Marto: od spotkania do współczucia | 2010

od 4 do 6 czerwca 2010 r.

Centrum Pastoralne Pawła VI

Kongres Hiacynta Marto: od spotkania do współczucia, upamiętniający stulecie urodzin błogosławionej widzącej z Fatimy, stanowił okazję do rozważań nad orędziem fatimskim i życiem chrześcijańskim w kontekście duchowości Hiacynty. Prace kongresu koncentrowały się na analizie osobowości i uwypukleniu najważniejszych aspektów życia wewnętrznego widzącej. Kluczowym pojęciem pozwalającym na zrozumienie osobowości i duchowości tego niezwykłego dziecka było współczucie – współczucie zrodzone z wyjątkowego spotkania, które skłoniło ją do przyjęcia zobowiązania do przemiany i ofiarowania życia za bliźnich. Sympozjum podjęło wysiłek wyjaśnienia pojęć teologicznych związanych z postacią Hiacynty Marto, takich jak: zadośćuczynienie, ofiara, sens cierpienia, Bóg wobec zła itp., odnosząc je do różnych dziedzin życia: edukacji, ochrony zdrowia, duchowości i solidarności społecznej.

PROGRAM


 

Congresso 2009 Francisco_cartaz.jpg

 

Franciszek Marto: wzrastanie dla daru  | 2009

od 18 do 20 czerwca 2009 r.

Sala Dobrego Pasterza | Centrum Pastoralne Pawła VI

Kongres Franciszek Marto: wzrastanie dla daru, upamiętniający stulecie urodzin błogosławionego widzącego z Fatimy, podjął refleksję na temat wyjątkowej osobowości i duchowości Franciszka, pogłębił wiedzę o osobie i świadectwie życia pastuszka. Uczestnicy kongresu podsumowali wyzwania, jakie błogosławiony Franciszek postawił wobec współczesnej duchowości chrześcijańskiej oraz dyskutowali o roli dzieci w społeczeństwie i Kościele. Poszukując interdyscyplinarnego otwarcia perspektyw – pozwalających na poszerzenie zakresu refleksji, odkrycie wielowarstwowego bogactwa orędzia fatimskiego i doświadczenia religijnego widzącego pastuszka – dyskutowano o losach i osobowości Franciszka, kontekście i rzeczywistości jego życia (dzieciństwo – dzieci) oraz kwestiach, dla których życie błogosławionego stało się inspiracją (muzyka i duchowość, rodzina i edukacja chrześcijańska, świętość).

PROGRAM


 

Kongresy i spotkania na 90. lecie objawień fatimskich
Congresso 2007 FatimaXXI_cartaz.jpg

 

Fatima dla XXI wieku  | 2007

od 9 do 12 października 2007 r.

Amfiteatr | Centrum Pastoralne Pawła VI

Zamykający obchody 90. lecia objawień fatimskich międzynarodowy kongres Fatima dla XXI wieku, w którym udział wzięli uznani teologowie i badacze orędzia fatimskiego, stanowił okazję do przypomnienia wydarzeń, które doprowadziły do powstania w miejscu objawień dzisiejszego Sanktuarium. Dyskutowano także o podstawowych treściach orędzia fatimskiego, przekazanych tu znakach i proroctwach oraz świadectwach życia widzących. Uczestnicy rozważali również rolę Sanktuarium jako narzędzia odnowy Kościoła i współczesnego społeczeństwa poprzez żywe przekazywanie Ewangelii, która znajduje swą syntezę w mistyce i duchowości Fatimy.

PROGRAM


 

Congresso 2007 Santissima Trindade_cartaz.jpg

 

Trójco Przenajświętsza: Ojcze, Synu, Duchu Święty | 2007

od 9 do 12 maja 2007 r.

Centrum Pastoralne Pawła VI

W ramach obchodów 90. rocznicy objawień fatimskich w Sanktuarium odbył się międzynarodowy kongres pod (zaczerpniętym z modlitwy Anioła z jego trzeciego objawienia małym widzącym) tytułem – Trójco Przenajświętsza: Ojcze, Synu, Duchu Święty. Obrady kongresu poświęcone były tajemnicy Trójcy Świętej, którą orędzie fatimskie wielokrotnie przypomina, która je inauguruje (objawienia Anioła) i zamyka (objawienie w Tuy), która zawsze pozostaje w centrum fatimskiego przesłania. Dyskusja, koncentrująca się na tej fundamentalnej tajemnicy chrześcijaństwa, nawiązywała do obecności Trójcy w Piśmie Świętym oraz w modlitwie i liturgii Kościoła. Omawiano motyw Trójcy Świętej w dziełach wielkich teologów Wschodu i Zachodu oraz rozważano, w jaki sposób zagadnienie to wpływa na nowe postrzeganie człowieka, społeczeństwa i Kościoła. 

PROGRAM


 

Congresso 2006 Figuras do Anjo_cartaz.jpg

 

Wizerunki Anioła – ponowne odczytanie | 2006

od 10 do 12 października 2006 r.

Sala Dobrego Pasterza | Centrum Pastoralne Pawła VI

W związku z obchodami 90. rocznicy objawień Anioła w Fatimie Sanktuarium Fatimskie zorganizowało kongres, którego celem było podjęcie debaty o chrześcijańskiej angelologii we współczesnym kontekście kulturowym. Międzynarodowy kongres teologiczny Postacie Aniołów – ponowne odczytanie położył podwaliny pod teologiczną (i nie tylko) refleksję na temat obecny zwykle na marginesie naszej codziennej religijności: anioły i ich tajemnice. Prace kongresu nie ograniczyły się wyłącznie rozpatrywania zagadnienia zgodnie z tradycją myśli chrześcijańskiej dotyczącej aniołów; w dyskusji wielokrotnie odwoływano się do obrazów zaczerpniętych z kultury współczesnej, z uwzględnieniem analiz socjologicznych zjawiska oraz aktualnych przedstawień artystycznych. Uczestnicy kongresu z entuzjazmem odnieśli się do potencjału intelektualnego i pragmatycznego zawartego w przedmiocie rozważań; uznali, że poprzez rozpoczęte na tym spotkaniu studia, wnieśli swój skromny, lecz ważny wkład do krytycznego opracowania aktualnej sytuacji społecznej w Portugalii i na świecie.

PROGRAM


 

Jornadas 2006 Ninguem espera_cartaz.jpg

 

Czy nikt na mnie nie czeka? Albo historia dzieci z placówek opiekuńczych  | 2006

2 i 3 czerwca 2006 r.

Sala Dobrego Pasterza | Centrum Pastoralne Pawła VI

Narodowe Dni Domów Dziecka pod hasłem Czy nikt na mnie nie czeka? Albo historia dzieci z placówek opiekuńczych, zorganizowane w związku z 90. rocznicą objawień w Fatimie, poświęcone były ukazaniu dramatu dzieci, przebywających w placówkach opiekuńczych (które w ogóle nie powinny istnieć!). Podczas dyskusji przedstawiano motywacje, dla których Kościół zawsze poświęcał porzuconym i osieroconym dzieciom szczególną uwagę oraz starano się stworzyć przestrzeń dialogu miedzy wszystkimi podmiotami, zajmującymi się tym obszarem wychowawczym. Rozmowy miały szczególne znaczenie dla osób zajmujących się omawianą kwestią i starających się uwrażliwić społeczeństwo ten naglący problem, który wymaga udziału wszystkich ludzi i konkretnej miłości każdego człowieka. U podstaw spotkania w Sanktuarium Fatimskim legła nie tylko świadomość nieustannej aktualności problemu opuszczonych dzieci, ale także fakt, że to właśnie dzieci były bohaterami wydarzeń w Fatimie.

PROGRAM


 

Jornadas 2006 Aljustrel e Valinhos_cartaz.JPG

 

Aljustrel i Valinhos, „drugie płuco” Sanktuarium Fatimskiego | 2006

od 28 do 30 kwietnia 2006 r.

Sala Dobrego Pasterza | Centrum Pastoralne Pawła VI

Aljustrel i Valinhos, „drugie płuco” Sanktuarium Fatimskiego to spotkanie zorganizowane przez Sanktuarium w ramach obchodów 90. rocznicy objawień fatimskich. Dyskusja zgromadziła przedstawicieli Sanktuarium oraz osoby pochodzące z Aljustrel oraz Fatimy i tu mieszkające, lokalne instytucje publiczne i prywatne oraz wszystkich zainteresowanych refleksją na temat szczególnego powołania tych miejsc. Rozmawiano o problemach i projektach, dotyczących wszystkich zaangażowanych; wygłoszono konferencje poświęcone tematom objawień anielskich i maryjnych oraz geografii i urbanistyki miejsc, związanych z dzieciństwem widzących z Fatimy.

PROGRAM


 

Jornadas 2006 O Santuario_cartaz.jpg

 

Sanktuarium, inicjatywa Boga dla dobra człowieka | 2006

17 i 18 lutego 2006 r.

Sala Dobrego Pasterza | Centrum Pastoralne Pawła VI

Dwudniowe spotkanie zatytułowane Sanktuarium, inicjatywa Boga dla dobra człowieka otwierało program wydarzeń zaplanowanych przez Sanktuarium Fatimskie w związku z 90. rocznicą objawień. Otwarta dla wszystkich dyskusja, skierowana była przede wszystkim do ludzi zaangażowanych w przyjmowanie w Sanktuarium pielgrzymów i osób odwiedzających to miejsce. Spotkanie pozwoliło lepiej zrozumieć i radośnie świętować tę szczególną manifestację Bożego miłosierdzia, która legła u podstaw powstania Sanktuarium w Fatimie. Uczestnicy rozmawiali również o tym, jak świadomie powinniśmy przyjmować Boży dar ofiarowany ludziom w Cova da Iria i co znaczy w naszych czasach prośba Matki Boskiej: „Zbudujcie tu kaplicę na moją cześć”.

PROGRAM


 

Kongresy przed 90. rocznicą objawień w Fatimie
Congresso 2003 O presente do Homem_cartaz.jpg

 

Współczesność człowieka, przyszłość Boga: miejsce sanktuariów w relacji z sacrum | 2003

od 10 do 12 października 2003 r.

Sala Dobrego Pasterza | Centrum Pastoralne Pawła VI

Międzynarodowy kongres Współczesność człowieka, przyszłość Boga: miejsce sanktuariów w relacji z sacrum poświęcony był dyskusji o roli wiary w najbliższej przyszłości ludzkości, ze szczególnym uwzględnieniem roli sanktuariów oraz ważnych tradycji religijnych. Dyskusje skoncentrowano wokół dwóch zagadnień. Pierwsze z nich dotyczyło Sanktuarium Fatimskiego i teocentryczny charakteru orędzia w odniesieniu do sacrum; drugie – postępującego w nowoczesnym świecie i napędzającego kulturę zachodnią ostatnich wieków procesu racjonalizacji, który wyraża się przede wszystkim w dialektycznym napięciu miedzy wiarą a brakiem wiary. Kongres zwrócił uwagę na szczególną rolę sanktuariów jako czasoprzestrzeni doświadczenia sacrum, relacji z Bogiem oraz złożonych relacji między wiarą a brakiem wiary, między świętością a świeckością.


 

 

 

Mysterium Redemptionis: od ofiary Chrystusa do ofiarnego wymiaru życia chrześcijańskiego | 2001

od 9 do 12 maja 2001 r.

Sala Dobrego Pasterza | Centrum Pastoralne Pawła VI

Międzynarodowy kongres Mysterium Redemptionis: od ofiary Chrystusa do ofiarnego wymiaru życia chrześcijańskiego podjął rozważania na temat zagadnienia ofiary w objawieniach fatimskich i w życiu chrześcijan. Poruszono istotną kwestię racji bytu życia ofiarowanego Bogu w czasach współczesnych, w świecie nastawionym na konsumpcję, unikanie wszelkiej ofiary i jakiegokolwiek cierpienia. Dyskutowano o gotowości do ponoszenia ofiar i cierpienia za bliźnich na wzór Chrystusa, podkreślając, że Jego męczeństwo dotyczy wszystkich ludzi, również tych wykluczonych ze społeczeństwa – globalnego społeczeństwa, w którym brak miejsca dla najsłabszych.


 

 

 

Fenomenologia i teologia objawień | 1997

od 9 do 12 października 1997 r.

Sala Dobrego Pasterza | Centrum Pastoralne Pawła VI

Międzynarodowy kongres Fenomenologia i teologia objawień odbył się w 80. rocznicę objawień fatimskich.


 

 

 

Duszpasterstwo fatimskie | 1992

od 9 do 12 października 1992 r.

Centrum Pastoralne Pawła VI

Międzynarodowy kongres Duszpasterstwo fatimskie odbył się z okazji zakończenia obchodów jubileuszu 75. rocznicy objawień w Fatimie.


 

 

 

Fatima i pokój | 1992

od 9 do 12 maja 1992 r.

Centrum Pastoralne Pawła VI

Międzynarodowy kongres Fatima i pokój odbył się w okazji obchodów 75. rocznicy objawień fatimskich.

PROGRAMY

Msza św.

Msza św. po portugalsku w bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy

07h30
Różaniec

Różaniec w Kaplicy Objawień

10h00

SKLEP ONLINE


Sklep Sanktuarium Fatimskiego