search clock-o download play play-circle-o volume-up image map-marker plus twitter facebook rss envelope linkedin close exclamation-triangle home bars angle-left angle-right share-alt clock-o arrow-up arrow-down2 folder folder-folder-plus folder-open calendar-o angle-down eye refresh

OFICJALNA STRONA

Sanktuarium Fatimskie

Transmisja online

Prezentacja

Prezentacja zamierzeń i celów obchodów stulecia objawień fatimskich

 

Objawienia fatimskie są ważnym wydarzeniem w Kościele katolickim, nie tylko z powodu znaczenia, jakie mają dla wielu osób oraz ich szerokiego upowszechnienia na świecie, ale także przez swój ścisły związek z przesłaniem Ewangelii, głębię, z jaką znaczą przeżywanie wiary przez wielu katolików oraz proroczy zasięg swoich wezwań. Kościół potwierdził, że objawienia fatimskie są wiarygodne i zasługują na urzeczywistnianie w życiu chrześcijan.

Orędzie fatimskie jest wymowne dla ludzi wierzących wszystkich czasów; nie zostało ono zamknięte w minionej epoce, ale niesie w sobie dynamikę dla teraźniejszości i otwiera horyzonty wiary na przyszłość. Ponieważ wydarzenia fatimskie są wezwaniem dla ludzi naszych czasów, obchody ich pierwszego stulecia powinny być kolejnym narzędziem tego aktualnego apelu. Nie chodzi więc tylko o to, aby poprzez obchody zaznaczyć po prostu rocznicę pewnego przemijającego wydarzenia historycznego, którego reperkusje ograniczają się do jakiegoś momentu w przeszłości.

Pielgrzymka papieża Benedykta XVI w maju 2010 roku, stanowiąca kontynuację wizyt jego poprzedników w Fatimie, pokazuje, że w orędziu fatimskim są aspekty, które mogą z niego uczynić koło napędowe ewangelizacji oraz drogę do nawrócenia i spotkania z Jezusem Chrystusem. W związku z tym, obchody rocznicy stulecia powinny stanowić znaczący wkład w pogłębienie i aktualizację orędzia, stanowić impuls do odnowienia i wzmocnienia wiary oraz pomoc w duchowym wzroście Ludu Bożego.

Dlatego obchody stulecia są – przede wszystkim i ponad wszystko – projektem duszpasterskim, który kładzie nacisk na płaszczyznę duchowości i refleksji wiary. Ich cele mają charakter religijny na różnych płaszczyznach (teologicznej, kultycznej, duchowej, katechetycznej itd.) i w różnorodnych wymiarach (osobistym, wspólnotowym, społecznym itd.).

Obchody będą też miały aspekt kulturalny i społeczny, obecny jednak zawsze i tylko w perspektywie misji. Wydarzenia kulturalne i społeczne są bowiem uprzywilejowanym środkiem dotarcia do osób znajdujących się stosunkowo daleko od Kościoła, są wyrazem wiary, która jest celebrowana, są chrześcijańską konkretyzacją ludzkich rzeczywistości. 

Na bazie takich założeń zostały zdefiniowane główne cele obchodów stulecia objawień fatimskich, które są tu prezentowane.

  1. Ukazanie znaczenia objawień dla Kościoła i dla świata.
  2. Upowszechnianie orędzia fatimskiego na poziomie narodowym i międzynarodowym.
  3. Rozwijanie refleksji dot. treści orędzia fatimskiego i ich implikacji dla życia chrześcijańskiego.
  4. Rozwijanie środków wspierających działania duszpasterskie prowadzone w duchu orędzia fatimskiego.
  5. Przedstawianie propozycji wspomagających rozwój duchowości fatimskiej.
  6. Promowanie obchodów stulecia objawień poprzez propozycje nabożeństw i wydarzeń kulturalnych.
  7. Zapoznawanie z duchowością widzących z Fatimy.

 

Cel uzupełniający

  • Podkreślanie wartości zasobów ludzkich i struktur materialnych.

PROGRAMY

Różaniec

Różaniec w Kaplicy Objawień

18h30
Msza św.

Msza św. po portugalsku w bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy

18h30

SKLEP ONLINE


Sklep Sanktuarium Fatimskiego