06 styczeń 2020

2020-01-06_Entrevista_Reitor.jpg

„Drogi do świętości - to tysiąc jeden sposobów, aby przejść przez życie, czyniąc dobro. To znaczy być świętym ”- twierdzi ksiądz Carlos Cabecinhas

Rektor Sanktuarium został zaproszony do udziału w styczniowym PODCAST  #fatimanoseculoXXI

 

W księdze Dziejów Apostolskich Piotr nazywa Jezusa „tym, który dobrze czynił”. Mogło by to być bardzo dobre i pożądane epitafium dla chrześcijan pielgrzymujących przez ten świat. Są to słowa Rektora Sanktuarium w Fatimie, który w PODCAST # fatimanoséculo XXI zastanawia się nad znaczeniem tematu nowego roku duszpasterskiego Sanktuarium Fatimskiego, zachęcającym pielgrzymów do „Dziękczynienia za życie w Bogu”. Czyli w innych słowach, do wkroczenia na drogę do świętości do której są wezwani wszyscy ochrzczeni. A nie ma tylko jednej drogi. „Drogi do świętości to tysiąc i jeden sposobów na przejście przez życie czyniąc dobro. To znaczy być świętym ”- mówi ksiądz Carlos Cabecinhas. „Myślę, że najlepszym sposobem uświęcenia jest spojrzenie na życie i uświadomienie sobie, co powinniśmy robić, aby promować dobro, tak w relacjach z innymi osobami, jak i w relacji ze stworzoną przyrodą – która jest nam ofiarowana jako dar -,oraz jak przejść do czynienia dobra w naszym osobistym oddaniu się Bogu. Istnieje tysiąc i jedna form pielgrzymowania przez życie i pełnienia dobra, a to czyni nas świętymi. Wierzę, że nie ma nikogo na świecie, kto na koniec życia nie chciałby mieć jako epitafium słów wypowiedzianych przez Piotra o Jezusie: „Oto ktoś, kto dobrze czynił” – powiedział ks. Rektor, odrzucając jakąkolwiek magiczną formułę dążenia do świętości.
„Sposób, w jaki to zrobimy, musi zostać odkryty przez każdego osobiście, a przesłanie Fatimy podsuwa nam w tym względzie, narzędzia do kreatywności, tak jakimi byli Francisco i Hiacynta” - powiedział w rozmowie z okazji pierwszej rocznicy PODCAST #fatimanoseculoXXI, który zainicjował wraz z biskupem diecezji Leiria-Fatima, kardynałem D. António Marto.
„Świadectwo Franciszka Marto jest dzisiaj dla nas, jak cios w żołądek. W dzisiejszych czasach mamy ogromną potrzebę czegoś, co swoim hałasem wypełni nasze dni. Mamy trudność przebywania w ciszy i w samotności. Musimy włączać telewizor czy radio, aby odnosić wrażenie, że nie jesteśmy sami. Franciszek pokazuje nam, że choć to ważne, nie zwalnia nas z chwil ciszy i modlitwy. Właśnie w Fatimie pragnienie ciszy przyciąga tylu pielgrzymów”- powiedział.
Z drugiej strony „często popełniamy błąd myśląc, że im więcej poświęcamy uwagi Panu Bogu, tym mniej mamy czasu dla innych. U Franciszka i Hiacynty, modeli oddania się Bogu, bardzo często widzimy, choć o tym zapominamy, że właśnie to oddanie prowadziło ich do innych: do troski o innych, do dzielenia się, do współczucia w cierpieniu tym, którzy prosili o pomoc, do dbałości o to, aby nie zasmucać otaczających ich osób... wszystko to powinno nas motywować - dodaje.
„Wierzę, że orędzie fatimskie, dotyczące przede wszystkim tej drogi dążenia do świętości, do której jesteśmy zaproszeni, ma wielką wartość w tym, że pomaga nam w tworzeniu właściwej wizji tego, co znaczy być świętym. Czasami mamy na myśli różne inne drogi do świętości, które ukazują nam przykłady świętych; nie mniej jednak orędzie fatimskie, skoncentrowane na istocie Ewangelii, kieruje nas ku postaciom Franciszka i Hiacynty, a nawet ku  Maryi, czyli pokazuje nam świętość bliską i możliwą ”, wyjaśnia Rektor Sanktuarium Fatimskiego.
„Przeżywanie w świętości w Fatimie jest właśnie dla nas okazją do zweryfikowania idei naszej świętości”.
„Świętość Franciszka i Hiacynty jest największym dziedzictwem orędzia fatimskiego. Kiedy kontemplujemy życie świętych Franciszka i Hiacynty, a także sługi bożej, Łucji od Jezusa, uświadamiamy sobie, że orędzie to jest przeżywane i urzeczywistniane w swoich konsekwencjach ”- konkluduje.

 

Triennium 2020-2023

Po pierwszym od obchodów stulecia, trzyletnim cyklu, Fatima koncentruje uwagę na młodzieży, mając na uwadze wielkie wydarzenie, które przygotowuje Kościół w Portugali, czyli Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) w Lizbonie w 2022 r.
„Niezależnie od naszych oczekiwań wiemy, że wielu młodych (chrześcijan), którzy przybędą do Portugalii, przyjedzie również do Fatimy, ponieważ zawsze, kiedy mówi się o Portugalii Fatima jest pierwszym punktem odniesienia. Z pewnością będzie wielu młodych ludzi, którzy zapragną odwiedzić Fatimę i doświadczyć tu spotkania z Maryją”- mówi rektor.
A co Fatima ma do powiedzenia młodym?: „O centralnym miejscu Boga. Nikt tak jak młodzież nie potrafi tak dobrze zrozumieć tej centralności. Są oni z natury najbardziej niezadowoleni, ale też preferują wybory radykalne, dlatego najłatwiej dostrzegają tę potrzebę ofiarowania się Bogu i to w jej najbardziej radykalnej formie, która już od pierwszego objawienia pokazywali nam mali pasterze”.
Z drugiej strony – dodaje - „ŚDM, jako wydarzenie, przyciągające wielu młodych ludzi, wymaga ogromnego zaangażowania Kościoła, który ich przyjmuje. Dla Kościoła w Portugalii, który bierze udział w przygotowaniu tych Dni, nie do pomyślenia jest, żeby w takim wydarzeniu Fatima nie odgrywała odpowiednio ważnej roli. Dlatego moje oczekiwania są że głęboko zaangażujemy się w przygotowanie, a następnie w realizację tego świątecznego wydarzenia, jakimi będą Światowe Dni Młodzieży 2022 ”.

 

Powołanie Fatimy

103 latach po objawieniach i po wielu teologicznych, historycznych, socjologicznych, a nawet antropologicznych studiach nad przesłaniem pozostawionym nam przez Maryję Pannę w Cova da Iria, istnieje pytanie czy jego treść jest jeszcze aktualna? Odpowiedź jest prosta: „Orędzie fatimskie prowadzi nas do sedna Ewangelii i to w bardzo ważnych kwestiach”.
„Dzisiaj widzimy zagrożenia, które dotyczą pokoju. Częste epizody napięcia na całym świecie stawia pod znakiem zapytania pokój jako dar. Fatima może nam pomóc w byciu ludźmi pokoju. Fatima musi być specjalnym miejscem modlitwy o pokój ”- mówi rektor sanktuarium.
Z drugiej strony „Fatima kontynuuje i musi kontynuować być zaproszeniem do życia wewnętrznego. W dzisiejszym świecie, w którym człowiek żyje w ogromnym rozproszeniu, ważne jest, aby Fatima pozwalała nam doświadczać niezbędnego zanurzenia się w sobie, i prowadzi nas do istoty życia, którym jest postrzeganie naszego życia w świetle Boga ”.
Jest jeszcze „międzynarodowy charakter Fatimy: ważne jest, aby nie tylko wizerunek Matki Bożej Fatimskiej był ikoną maryjną, ale także jej przesłanie”.
Na koniec: „Orędzie powinno też służyć pomocą w poszanowaniu przyrody Życie małych pasterzy nam to pokazuje: szacunek Franciszka do natury. Będzie to jednym z kierunków fatimskiego duszpasterstwa”.
Dlatego - dodaje „Ekologia, życie wewnętrzne i pokój będą kluczowymi słowami duszpasterstwa w fatimskiego w tym drugim stuleciu”.

PDF

PROGRAMY

26 cze 2024

Msza św. po portugalsku w bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy

  • 07h30
Msza św.

Różaniec w Kaplicy Objawień

  • 12h00
Różaniec
Aby polepszyć działanie, ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując nawigację na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich używanie. Twoja przeglądarka internetowa jest nieaktualna. Aby zoptymalizować działanie, odśwież stronę w przeglądarce.