05 luty 2016

imagemPere.jpg


D. António Marto: „orędzie fatimskie jest – po Piśmie Świętym – najmocniejszym i najbardziej piętnującym oskarżeniem grzechu”


Podczas sesji naukowej w Narodowym Dniu Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego, który w tym roku poświęcony był orędziu fatimskiemu, biskup diecezji Leiria-Fatima odmówił modlitwę o mądrość
 

„Orędzie fatimskie, które jest – po Piśmie Świętym – najmocniejszym i najbardziej piętnującym oskarżeniem grzechu, zaprasza Kościół i świat do poważnego rachunku sumienia” – powiedział biskup diecezji Leiria-Fatima w Modlitwie o mądrość podczas sesji naukowej, zorganizowanej w ramach obchodów Narodowego Dnia Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego. Bp Marto wygłosił konferencję zatytułowaną „Fatima – orędzie miłosierdzia i nadziei dla świata”, w której podkreślił znaczenie i aktualność orędzia fatimskiego w świetle sytuacji we współczesnym świecie.

„Zauważmy, że objawienia fatimskie rozegrały się i rozwijały w określonym kontekście historycznym. Dlatego Fatima stała się zjawiskiem w sposób niepodważalny wpływającym na historię Kościoła i świata” powiedział ordynariusz diecezji Leiria-Fatima.

Biskup dodał jeszcze: „Największe wrażenie i zdumienie budzi fakt, że kontekst i treść orędzia nie ograniczają się do osobistej wiary małych widzących, do prywatnych okoliczności życia ich rodzin czy też do jakiejś określonej, kwestionowanej prawdy wiary. Są to objawienia o zasięgu historycznym i światowym, dotykające największych ogólnoludzkich dramatów i najtragiczniejszych wydarzeń historycznych XX wieku. Być może dopiero dzisiaj, sto lat po objawieniach, jesteśmy w stanie właściwie zrozumieć głęboką prawdę i powszechny zasięg tego orędzia”.

Bp António Marto przemawiał do wspólnoty akademickiej Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego podczas uroczystego nawiedzenia uczelni przez figurę pielgrzymującą Matki Boskiej Fatimskiej, w ramach jej peregrynacji w diecezji Lizbony.

Mówca podkreślił, że orędzie fatimskie jest nad wyraz nowoczesne. Odniósł się przy tym ponownie do jego kontekstu historycznego, w tym przede wszystkim do dwóch wielkich światowych konfliktów, które naznaczyły historię XX wieku: pierwszej i drugiej wojny światowej. Ponadto biskup Marto przywołał dramat totalitaryzmów (zarówno w wersji nazistowskiej, jak i stalinowskiej), które posługiwały się systematycznymi kłamstwami zniekształcającymi historię, głosiły programową negację istnienia Boga oraz dążyły do całkowitego pozbawienia ludzi ich godności i unicestwienia życia, co skutkowało milionami ofiar; wszystko to w imię radykalnej ideologii, koncepcji rewolucji lub czystości rasy, wyniesionych do rangi nowych bóstw. Nowością tzw. „wojny totalnej” – zjawiska zbiorowej nienawiści i przemocy – było to, że poddano im nie poszczególne osoby, ale całe narody. Zjawiska te skutkowały „kondensacją zła, prawdziwą globalizacją grzechu, który – w swej potworności, okrucieństwie i terrorze – po raz pierwszy dotknął całej planety”, zaś najboleśniejszym przejawem tej sytuacji była akceptacja „naturalności i banalności zła”.

Biskup Marto powiedział też, że orędzie fatimskie „jasno i otwarcie mówi o tych gorzkich, burzliwych, dramatycznych czasach, pokazując jednocześnie, że tylko silne poczucie godności człowieka i wiara w Boga, który jest naszym przeznaczeniem, pozwala zrozumieć tragedię grzechu oraz to, jak utrata świadomości grzechu prowadzi do głębokiej utraty poczucia wszystkich prawdziwie ludzkich wartości”.

Ordynariusz diecezji Leiria-Fatima podkreślił, że dla zranionej przez grzech ludzkości, orędzie fatimskie stało się wyrazem bólu jego ofiar oraz „wezwaniem do rozumienia historii z ich punktu widzenia i zaproszeniem do zgłębiania tajemnicy człowieka wobec tajemnicy Boga”.

W dalszej części wypowiedzi biskup mówił: „Fakt, że objawienia wydarzyły się w wyjątkowo trudnych chwilach historii jest znakiem od Boga skierowanym do naszego pokolenia, proroctwem dla naszych czasów, Bożą interwencją w losy ludzkości za pośrednictwem Maryi – światła dla świata. (…) Orędzie fatimskie niesie ze sobą poważną przestrogę, a jednocześnie pociechę i teologalną nadzieję: zło zostaje zwyciężone przez objawioną na krzyżu miłość trynitarną, zmartwychwstanie Jezusa, macierzyńską troskę Maryi oraz nasze nawrócenie”. Dlatego orędzie Matki Boskiej „jest wezwaniem, abyśmy otworzyli się na inny wymiar historii – karmiony inną Obecnością, podtrzymywany przez inną Siłę, podążający ku innemu Światłu, skierowany ku innemu Celowi. To wszystko jest już teraz tajemniczo i dyskretnie obecne w łańcuchu pokoleń, które strzegą obietnic Boga i przekazują je z pokolenia na pokolenie”.

Na zakończenie biskup Marto powiedział: „Sednem orędzia fatimskiego jest nieustanne wezwanie do uznania adoracji Boga, władcy historii, za najważniejsze zadanie życia chrześcijańskiego dla całego świata, uznania Jego pierwszeństwa i przystąpienia do Jego zbawczej woli, rozpalenia pragnienia miłości Bożej i praktyki miłości wynagradzającej. (…) Pastuszkowie fatimscy zostali powołani z «peryferii życia», aby działać na rzecz pokoju dla świata poprzez inną siłę, inną moc, inne środki, które ludzkim oczom mogły się wydawać nieużyteczne i nieskuteczne. Widzący wierzyli jednak w moc żarliwej modlitwy sprawiedliwego – modlili się wytrwale o dar pokoju, adorowali, wynagradzali za grzechy, prosili o nawrócenie i czynili ofiary według zwyczajów pobożności tamtych czasów. Do takiego działania powołani są wszyscy chrześcijanie, świadomi, że «Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie»”.

Dzień Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego przypadał w niedzielę (7 lutego), ale sesja naukowa w audytorium im. Kardynała Medeirosa w Lizbonie odbyła się w piątek (5 lutego).

CR

PDF

PROGRAMY

18 sty 2022

Różaniec w Kaplicy Objawień

  • 18h30
Różaniec

Msza św. po portugalsku w bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy

  • 18h30
Msza św.
Aby polepszyć działanie, ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując nawigację na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich używanie. Twoja przeglądarka internetowa jest nieaktualna. Aby zoptymalizować działanie, odśwież stronę w przeglądarce.