05 luty 2016

imagemPere.jpg


D. António Marto: „orędzie fatimskie jest – po Piśmie Świętym – najmocniejszym i najbardziej piętnującym oskarżeniem grzechu”


Podczas sesji naukowej w Narodowym Dniu Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego, który w tym roku poświęcony był orędziu fatimskiemu, biskup diecezji Leiria-Fatima odmówił modlitwę o mądrość
 

„Orędzie fatimskie, które jest – po Piśmie Świętym – najmocniejszym i najbardziej piętnującym oskarżeniem grzechu, zaprasza Kościół i świat do poważnego rachunku sumienia” – powiedział biskup diecezji Leiria-Fatima w Modlitwie o mądrość podczas sesji naukowej, zorganizowanej w ramach obchodów Narodowego Dnia Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego. Bp Marto wygłosił konferencję zatytułowaną „Fatima – orędzie miłosierdzia i nadziei dla świata”, w której podkreślił znaczenie i aktualność orędzia fatimskiego w świetle sytuacji we współczesnym świecie.

„Zauważmy, że objawienia fatimskie rozegrały się i rozwijały w określonym kontekście historycznym. Dlatego Fatima stała się zjawiskiem w sposób niepodważalny wpływającym na historię Kościoła i świata” powiedział ordynariusz diecezji Leiria-Fatima.

Biskup dodał jeszcze: „Największe wrażenie i zdumienie budzi fakt, że kontekst i treść orędzia nie ograniczają się do osobistej wiary małych widzących, do prywatnych okoliczności życia ich rodzin czy też do jakiejś określonej, kwestionowanej prawdy wiary. Są to objawienia o zasięgu historycznym i światowym, dotykające największych ogólnoludzkich dramatów i najtragiczniejszych wydarzeń historycznych XX wieku. Być może dopiero dzisiaj, sto lat po objawieniach, jesteśmy w stanie właściwie zrozumieć głęboką prawdę i powszechny zasięg tego orędzia”.

Bp António Marto przemawiał do wspólnoty akademickiej Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego podczas uroczystego nawiedzenia uczelni przez figurę pielgrzymującą Matki Boskiej Fatimskiej, w ramach jej peregrynacji w diecezji Lizbony.

Mówca podkreślił, że orędzie fatimskie jest nad wyraz nowoczesne. Odniósł się przy tym ponownie do jego kontekstu historycznego, w tym przede wszystkim do dwóch wielkich światowych konfliktów, które naznaczyły historię XX wieku: pierwszej i drugiej wojny światowej. Ponadto biskup Marto przywołał dramat totalitaryzmów (zarówno w wersji nazistowskiej, jak i stalinowskiej), które posługiwały się systematycznymi kłamstwami zniekształcającymi historię, głosiły programową negację istnienia Boga oraz dążyły do całkowitego pozbawienia ludzi ich godności i unicestwienia życia, co skutkowało milionami ofiar; wszystko to w imię radykalnej ideologii, koncepcji rewolucji lub czystości rasy, wyniesionych do rangi nowych bóstw. Nowością tzw. „wojny totalnej” – zjawiska zbiorowej nienawiści i przemocy – było to, że poddano im nie poszczególne osoby, ale całe narody. Zjawiska te skutkowały „kondensacją zła, prawdziwą globalizacją grzechu, który – w swej potworności, okrucieństwie i terrorze – po raz pierwszy dotknął całej planety”, zaś najboleśniejszym przejawem tej sytuacji była akceptacja „naturalności i banalności zła”.

Biskup Marto powiedział też, że orędzie fatimskie „jasno i otwarcie mówi o tych gorzkich, burzliwych, dramatycznych czasach, pokazując jednocześnie, że tylko silne poczucie godności człowieka i wiara w Boga, który jest naszym przeznaczeniem, pozwala zrozumieć tragedię grzechu oraz to, jak utrata świadomości grzechu prowadzi do głębokiej utraty poczucia wszystkich prawdziwie ludzkich wartości”.

Ordynariusz diecezji Leiria-Fatima podkreślił, że dla zranionej przez grzech ludzkości, orędzie fatimskie stało się wyrazem bólu jego ofiar oraz „wezwaniem do rozumienia historii z ich punktu widzenia i zaproszeniem do zgłębiania tajemnicy człowieka wobec tajemnicy Boga”.

W dalszej części wypowiedzi biskup mówił: „Fakt, że objawienia wydarzyły się w wyjątkowo trudnych chwilach historii jest znakiem od Boga skierowanym do naszego pokolenia, proroctwem dla naszych czasów, Bożą interwencją w losy ludzkości za pośrednictwem Maryi – światła dla świata. (…) Orędzie fatimskie niesie ze sobą poważną przestrogę, a jednocześnie pociechę i teologalną nadzieję: zło zostaje zwyciężone przez objawioną na krzyżu miłość trynitarną, zmartwychwstanie Jezusa, macierzyńską troskę Maryi oraz nasze nawrócenie”. Dlatego orędzie Matki Boskiej „jest wezwaniem, abyśmy otworzyli się na inny wymiar historii – karmiony inną Obecnością, podtrzymywany przez inną Siłę, podążający ku innemu Światłu, skierowany ku innemu Celowi. To wszystko jest już teraz tajemniczo i dyskretnie obecne w łańcuchu pokoleń, które strzegą obietnic Boga i przekazują je z pokolenia na pokolenie”.

Na zakończenie biskup Marto powiedział: „Sednem orędzia fatimskiego jest nieustanne wezwanie do uznania adoracji Boga, władcy historii, za najważniejsze zadanie życia chrześcijańskiego dla całego świata, uznania Jego pierwszeństwa i przystąpienia do Jego zbawczej woli, rozpalenia pragnienia miłości Bożej i praktyki miłości wynagradzającej. (…) Pastuszkowie fatimscy zostali powołani z «peryferii życia», aby działać na rzecz pokoju dla świata poprzez inną siłę, inną moc, inne środki, które ludzkim oczom mogły się wydawać nieużyteczne i nieskuteczne. Widzący wierzyli jednak w moc żarliwej modlitwy sprawiedliwego – modlili się wytrwale o dar pokoju, adorowali, wynagradzali za grzechy, prosili o nawrócenie i czynili ofiary według zwyczajów pobożności tamtych czasów. Do takiego działania powołani są wszyscy chrześcijanie, świadomi, że «Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie»”.

Dzień Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego przypadał w niedzielę (7 lutego), ale sesja naukowa w audytorium im. Kardynała Medeirosa w Lizbonie odbyła się w piątek (5 lutego).

CR

PDF

PROGRAMY

03 gru 2022

Msza św. po portugalsku w bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy

  • 07h30
Msza św.

Różaniec w Kaplicy Objawień

  • 10h00
Różaniec
Aby polepszyć działanie, ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując nawigację na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich używanie. Twoja przeglądarka internetowa jest nieaktualna. Aby zoptymalizować działanie, odśwież stronę w przeglądarce.