Adoracao.jpg


Adoracja

W czasie pierwszego objawienia Anioł zaprasza dzieci do uwielbiania Boga. Na kolanach, pochylony ku ziemi, zachęca pastuszków do adoracji, która przemienia wiarę w nadzieję i miłość: „O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. Proszę Cię, byś wybaczył tym, którzy nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Cię nie kochają, którzy Ci nie ufają”. Duch adoracji w wierze, duch zadośćuczynienia w nadziei i miłości wyraża się w modlitwie, której Anioł uczy pastuszków podczas ostatniego objawienia: „Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go obrażają. Przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Was o nawrócenie biednych grzeszników”.

Fatima przypomina, że adoracja jest bardzo ważnym elementem wewnętrznej dyspozycji, która sytuuje nas wobec Boga, wobec tajemnicy Jego łaski i miłosierdzia. Podstawą adoracji jest pokorne oddanie siebie, na podobieństwo Syna umiłowanego. W akcie adoracji – dzięki miłości, jaką Bóg obdarza człowieka – wierzący oczyszcza siebie, swój sposób patrzenia na świat i postępowania.

Pastuszkowie bardzo dużo się modlili i adorowali Boga. Zadziwia szczególnie upodobanie, z jakim Franciszek szukał ciszy i odosobnienia, aby „myśleć o Bogu” i pocieszać Go.

PDF

PROGRAMY

13 maj 2021

Różaniec w Kaplicy Objawień

  • 09h00
Różaniec

Msza św. na Placu Modlitwy

  • 10h00
Msza św.
Aby polepszyć działanie, ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując nawigację na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich używanie. Twoja przeglądarka internetowa jest nieaktualna. Aby zoptymalizować działanie, odśwież stronę w przeglądarce.