13 maj 2019

2019-05-13_Missa_2.jpg

Kardynał Tagle wezwał pielgrzymów do „życia jak Jezus” i do naśladowania przykładu Maryi

W homilii podczas Mszy św. w dniu 13 maja arcybiskup Manili zachęcał do spoglądania na przykład Maryi i wezwał chrześcijan do życia zgodnego z zasadami Ewangelii 

 

Tuż przed rozpoczęciem Eucharystii, gdy feretron z Matką Bożą podążał już w procesji po Placu Modlitwy, na którym zgromadziło się ponad 200 tysięcy pielgrzymów, komentator celebracji ogłosił: „Po zakończeniu obchodów setnej rocznicy objawień, Sanktuarium zaprasza, aby dany nam czas przeżywać jako czas łaski i miłosierdzia. Te dary, tutaj w Fatimie, Bóg nieustannie ofiarowuje nam przez ręce Matki Bożej. W tym roku wyrażamy szczególną wdzięczność za to, że jesteśmy pielgrzymami w Kościele i jako święty lud Boży rozpoznajemy w Matce Jezusa, Syna Bożego naszą duchową matkę”.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św., kończącej pierwszą rocznicową pielgrzymkę w 2019 r., przewodniczący celebracji kard. Antonio Tagle, stawiając Matkę Bożą jako wzór do naśladowania, zachęcał pielgrzymów do życia zgodnego z zasadami Ewangelii.

Nawiązując do głoszonej Ewangelii, w której mowa była o błogosławieństwie dla Boskiego macierzyństwa Maryi, filipiński kardynał podkreślił także inny aspekt tego macierzyństwa: posłuszeństwo wierze i Słowu Bożemu.

„Przyjmując zaproszenie Boga, aby być Matką Syna Bożego, Maryja uczyniła ze swego macierzyństwa akt wiary. Maryja była posłuszną sługą, której całkowite oddanie i uległość Bogu uczyniły Ją Matką Syna Bożego. Maryja odpowiedziała wiarą na Boże Słowo, a wprowadzając tę wiarę w życie sprawiła, że błogosławieństwo Boże wypełniło się”, mówił kard. Tagle.

Przedstawiając Maryję jako „wzór, który uczy nas, jak znaleźć drogę prawdziwego błogosławieństwa”, przewodniczący uroczystości zwrócił uwagę pielgrzymów na niebezpieczeństwa, które w dzisiejszym świecie prowadzą do błędnego przekonania o „błogosławionym” życiu; są to pieniądze, mody, wpływy i dobra materialne. Wezwał też rodziców i osoby starsze do „poważnego potraktowania odpowiedzialności za wychowanie swoich dzieci w wierze”.

Na zakończenie kard. Antonio Tagle ponownie zaprosił pielgrzymów, aby słuchali „Bożego wezwania”, bo prawdziwe błogosławieństwo przychodzi tylko poprzez wsłuchanie się w Jego Słowo i wypełnianie Jego woli.

„Nie ma większego błogosławieństwa niż być wezwanym przez Boga, aby służyć Jezusowi, czynić Go znanym, kochanym i być do Jego dyspozycji. Stanie się tak tylko wtedy, gdy – podobnie jak Maryja –  będziemy wrażliwi na Słowo Boże; gdy przyjmiemy Jezusa w naszym życiu i będziemy starali się żyć tak, jak Jezus”, powiedział arcybiskup Manili.

 

2019-05-13_Missa_3.jpg

Dojrzałość wiary ludzi chorych oraz radosne świadectwo wiary pielgrzymów

W czasie adoracji i błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem s. Ângela Coelho, dyrektor Fundacji Franciszka i Hiacynty Marto, w sposób szczególny zwróciła się do chorych z uznaniem mówiąc o dojrzałości ich wiary i zaufaniu, jakim obdarzają Boga mimo trudnych życiowych sytuacji. Zapewniała też osoby cierpiące o wstawiennictwie s. Łucji od Jezusa i świętych pastuszków, których drugą rocznicę kanonizacji obchodzono podczas majowej pielgrzymki rocznicowej.

Na zakończenie Eucharystii przemówił biskup Leirii-Fatimy kardynał António Marto, który pogratulował zgromadzonym na uroczystości pielgrzymom radosnego świadectwa wiary, a swojemu filipińskiemu imiennikowi podziękował za obecność i pozostawione w Cova da Iria przesłanie.

„Choć przybyliśmy tu z różnych szerokości geograficznych, doświadczamy poczucia wspólnoty – bycia jednym ludem, który wraz z Maryją pielgrzymuje na drodze nadziei i pokoju. Maryja pokazuje nam, że każdy z nas jest błogosławieństwem. Każdy z nas, ale także my wszyscy jako wspólnota, jesteśmy pobłogosławieni przez Boga darem Jego miłości, Jego czułości, Jego miłosierdzia, Jego światła, Jego pociechy i siły, jaką daje nam do odnawiania wiary”, powiedział portugalski hierarcha.

W zwyczajowym słowie kierowanym do najmłodszych pielgrzymów biskup Leirii-Fatimy zaprosił ich do udziału w Pielgrzymce Dzieci do Sanktuarium Fatimskiego, która odbędzie się 10 czerwca.

Swoje wystąpienie kardynał Marto zakończył modlitwą Zdrowaś Maryjo odmówioną w intencji Ojca Świętego oraz specjalnym przesłaniem skierowanym do obecnych na uroczystości chorych i pozdrowieniem w pięciu oficjalnych językach Sanktuarium Fatimskiego.

Wśród pieśni, które ubogacały uroczystość warto zwrócić uwagę na kompozycję „Kto Cię wybrał”, śpiewaną podczas przygotowania darów. Jest to jeden z hymnów w portugalskiej Liturgii Godzin, który zawiera wiersz o. Agostinho da Cruza. W tym roku w Portugalii obchodzona jest 400. rocznica śmierci tego wybitnego poety religijnego.

Mszę św. koncelebrowało 310 kapłanów, 24 biskupów i 3 kardynałów.

W Eucharystii, kończącej majową pielgrzymkę międzynarodową, która upamiętnia pierwsze objawienie Matki Bożej w Cova da Iria, uczestniczyło 202 grup pielgrzymów z 40 krajów.

PDF

PROGRAMY

19 cze 2024

Różaniec w Kaplicy Objawień i procesja ze świecami na Placu Modlitwy

  • 21h30
Różaniec
Aby polepszyć działanie, ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując nawigację na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich używanie. Twoja przeglądarka internetowa jest nieaktualna. Aby zoptymalizować działanie, odśwież stronę w przeglądarce.