05 luty 2016

2016-02-05-Quaresma.jpg


Wielki Post: orędzie biskupa diecezji Leiria-Fatima wskazuje wiernym „drogi miłosierdzia”


Przesłanie biskupa ogłoszono w piątek, 5 lutego br.
 

W orędziu wielkopostnym skierowanym do wiernych diecezji Leiria-Fatima bp António Marto zauważa, że tegoroczny Wielki Post – przeżywany w Świętym Roku Miłosierdzia – powinien zdecydowanie różnić się od poprzednich. Biskup pisze dalej, że okoliczność ta skłania nas do przyjęcia, w ciągu tych czterdziestu dni przygotowujących Kościół do Wielkiej Nocy, właściwej postawy. W orędziu przywołano też słowa papieża Franciszka, który wzywa do „celebrowania i doświadczania miłosierdzia Boga” oraz przeżywania życia w duchu i na drodze miłosierdzia. Wśród propozycji owych „dróg miłosierdzia” biskup wskazuje: słuchanie Słowa Bożego, przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz praktykowanie uczynków miłosierdzia.

Bp António Marto stwierdza: „Powinniśmy słuchać Słowa Bożego, bo tylko tak możemy odkryć miłosierne oblicze Ojca, zrozumieć bogactwo Jego miłosierdzia oraz nauczyć się realizować postawę miłosierdzia w naszym życiu i w relacjach z bliźnimi”. W tym miejscu dostojnik przypomina, że wierni diecezji Leiria-Fatima mogą uczestniczyć w rekolekcjach pod hasłem „Łaska Bożego miłosierdzia pod matczyną opieką Maryi ”, które są okazją do poznania łaski miłosierdzia, z jaką Bóg leczy rany i odpuszcza grzechy każdego z nas.

Jak czytamy w przewodniku przygotowanym dla uczestników rekolekcji, podczas sześciu wielkopostnych spotkań zostaną poruszone następujące tematy: „Maria, orędowniczka Bożego miłosierdzia” (rozważania tekstu Magnificat), „Pokora i zaufanie Bogu” (na podstawie przypowieści o faryzeuszu i celniku w świątyni), „Spojrzenie, które odmienia życie” (historia Zacheusza), „Radosne przebaczenie” (powrót syna marnotrawnego), „Przebaczenie – odnowa życia” (Jezus okazuje dobroć grzesznicy) i „Maryja, Matka Miłosierdzia” (Jezus oddaje Matkę pod opiekę umiłowanego ucznia). Każde spotkanie będzie trwało godzinę; będzie to czas przeznaczony na modlitwę, lekturę i rozważanie Słowa Bożego, refleksję osobistą i wspólnotową, śpiew oraz zobowiązanie do przemiany życia.

Nawiązując do tematu wiodącego wielkopostnych rekolekcji „Łaska Bożego miłosierdzia pod matczyną opieką Maryi ”, bp Marto zauważa, że uczestniczącym w nich wiernym towarzyszyć będzie miłosierne serce i matczyna opieka Matki naszego Pana. Bp António Marto zaprasza wszystkich wierzących – rodziny i wspólnoty – do podejmowania modlitewnej lektury Słowa Bożego w grupie oraz prywatnie przynajmniej raz w tygodniu przez cały Wielki Post. „W Słowie Bożym Jezus mówi bezpośrednio do naszych serc, leczy je z egoizmu, grzechu i obojętności” podkreślił biskup ordynariusz w liście, prezentującym tegoroczne rekolekcje wielkopostne.

Z kolei 4 i 5 marca odbędzie się spotkanie modlitewne „24 godziny dla Pana”, które – jak czytamy w orędziu biskupa António Marto – „będzie okazją do słuchania i rozważania Słowa Bożego w atmosferze intensywnej modlitwy i adoracji”.

W dalszej części przesłania, odwołując się ponownie do bulli papieża Franciszka, ordynariusz diecezji Leiria-Fatima, stwierdza: „Miłosierdzie Boże jest de facto «wiadomością» skierowaną do całego świata, ale każdy chrześcijanin musi osobiście «odczytać tę wiadomość». Dlatego powinniśmy jak najlepiej przygotować się na ten czas, aby przeżywać go w sposób wartościowy i przy zaangażowaniu grup, ruchów i wspólnot kościelnych”. Bp Marto kładzie tu szczególny nacisk na możliwość przystępowania do sakramentu pojednania i pokuty: „Nadanie właściwego znaczenia sakramentowi pojednania i pokuty to jeden z ważnych aspektów charakteryzujących odnowę duchową i duszpasterską w Roku Miłosierdzia”. Biskup uważa, że sakrament ten pozwala dotknąć istoty i ogromu Bożego miłosierdzia: „Niech będzie on źródłem prawdziwego wewnętrznego pokoju dla każdego penitenta! (…) [Wszystkie sakramenty] są znakami miłosierdzia Boga, ale to właśnie w sakramencie pokuty i pojednania doświadczamy Jego współczucia najbardziej bezpośrednio, najszybciej, najbardziej intymnie i konkretnie, i – poprzez wypowiedzianą przez kapłana formułę absolucji – otrzymujemy dar przebaczenia”. Ordynariusz diecezji Leiria-Fatima zaznacza przy tym, że „zamiast kłaść nacisk na pokutę czy uciążliwość spowiedzi, powinniśmy się raczej skupić na ufności w łaskę przebaczenia i na tym, jak Bóg działa w nas”. Tak więc, w katechezie i we wszelkich działaniach duszpasterskich należy pokazywać wiernym, że jest to sakrament, który uzdrawia, a co za tym idzie – niesie ze sobą radość: radość z przebaczenia, z powrotu do domu Ojca, z uleczenia duchowych ran, z pojednania z Bogiem i innymi ludźmi, z odnalezienia i pogłębienia poczucia dobra, z odzyskania wewnętrznej harmonii i spokoju, z postępu uczynionego na drodze ku nawróceniu. Kończąc ten wątek biskup Marto zauważa, że „szafarze sakramentu – spowiednicy – powinni przyjmować wobec penitentów postawę ojcowską. Ich zadaniem jest przyjąć wszystkich, nawet tych, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach; przyjąć serdecznie, okazując współczucie i cierpliwość, z poszanowaniem godności i osobistej historii każdego penitenta”.

Orędzie biskupa António wzywa także wiernych do praktykowania uczynków miłosierdzia: „Czas Wielkiego Postu jest okazją do świadczenia o miłosierdziu poprzez konkretne czyny. Proponuję więc, aby każdy z nas wyznaczył sobie i praktykował w tym okresie jeden uczynek miłosierdzia względem ciała i jeden względem duszy”.

Diecezja Leiria-Fatima podjęła na czas Wielkiego Postu zobowiązanie do socjalnej i ekonomicznej pomocy kobietom w ciąży, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Działania te będą prowadzone przez diecezjalną placówkę Caritas. „Nie wystarczy lamentować nad plagą aborcji, trzeba podejmować konkretne działania, żeby jej przeciwdziałać” pisze w swym orędziu bp António Marto.

Biskup ordynariusz przypomina także, że 13 marca – w 5. niedzielę Wielkiego Postu – odbędzie się diecezjalna pielgrzymka do Fatimy, która świadczy o tym, że „Kościół idzie razem z Maryją, Matką Miłosierdzia”.

Orędzie biskupa kończy, współbrzmiące z tonem przesłania Ojca Świętego, wezwanie,: „Nie zmarnujmy okresu Wielkiego Postu, tak wyjątkowo sprzyjającego nawróceniu. Niech będzie to czas wzrastania przez wsłuchiwanie się w Słowo Boże, przez przyjęcie przebaczenia od Boga w sakramencie pokuty i pojednania oraz przez praktykowanie uczynków miłosierdzia, które otwierają nasze oczy i serca na potrzeby biednych i cierpiących”.

CR

PDF

PROGRAMY

16 maj 2022

Różaniec w Kaplicy Objawień

  • 18h30
Różaniec

Msza św. po portugalsku w bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy

  • 18h30
Msza św.
Aby polepszyć działanie, ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując nawigację na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich używanie. Twoja przeglądarka internetowa jest nieaktualna. Aby zoptymalizować działanie, odśwież stronę w przeglądarce.